Användarvillkor

Version 01.03.2022
Dessa allmänna affärsvillkor (nedan: ”GYG-AAV”) reglerar användningen av online-förmedlingsplattform GetYourGuide, som bl.a. kan nås på URL http://www.getyourguide.se, http://www.getyourguide.com, för alla övriga landswebbplatser (samlingsbegrepp ”GYG-webbplats“) samt lokala och mobila appar och applikationer (samlingsbegrepp ”GYG-plattform“).

1. Om oss


Vi, GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 71-75, 10437 Berlin, Tyskland, registrerade hos tingsrätten Charlottenburg under HRB 132059 B, (”GetYourGuide“ eller ”vi” eller ”oss”) är operatörer av GYG-plattformen och även ansvariga för den. Vår plattform är tillgängliga i hela världen på ett flertal språk, och användningen är snabb och enkel.
Vi bedriver GYG-plattformen som en förmedlingsplattform där turistguidningar och aktiviteter (samlingsbegrepp ”aktivitet” eller ”aktiviteter”) av ett stort antal lokala arrangörer i hela världen (”arrangörer”) erbjuds via nätet. Vi agerar därvid som handelsrepresentant för arrangörerna. Beskrivningarna och bildmaterialet för dessa aktiviteter kommer från resp. arrangör. Vi har därför inget direkt inflytande på omfattningen av sådant innehåll.

2. Giltighetsområde


2.1 Dessa GYG-AAV gäller för alla besökare av GYG-plattformen med allt innehåll inom de erbjudna operativsystemen (f.n. iOS, Android) (”användare“). När du använder GYG-plattformen är du skyldig att iakttaga dessa GYG-AAV. Läs därför igenom dem noggrant före första användning.
2.2 Dessa användningsvillkor riktar sig uteslutande till konsumenter enligt §13 BGB (”Bürgerliches Gesetzbuch”, tysk civilrättslag, ö.a.). De finns på internet och gäller för samtlig service och samtliga tjänster från oss, såvida inte mer specifika regelverk råder; om så skulle vara fallet någon gång informerar vi tydligt om detta. Användarens motstridiga villkor eller villkor som avviker från dessa användningsvillkor gäller inte, såvida vi inte har uttryckligen samtyckt till dem skriftligt.
2.3 Användningen av GYG-plattformen är endast för dig personligen, d.v.s. du får under inga som helst omständigheter använda den till att göra affärer eller vilja göra affärer med den, oavsett form. Vidareförsäljning av entrébiljetter är absolut förbjudet! Det innebär att all användning som går utöver din personliga användning i din privatsfär och/eller tjänar kommersiella eller professionella syften, personer med personlig koppling till dig och/eller övrig tredjepart, i synnerhet professionell vidareförsäljning av biljetter, är strängt förbjuden.

3. Det här gör vi


3.1 Du kan titta på aktiviteterna på GYG-plattformen anonymt. Aktiviteterna kan vara t.ex. guidade promenader, matlagningskurser, sightseeingturer med buss, båtfärder, biljetter till sevärdheter samt andra arrangemang. Avtalet om leverans av aktiviteten tecknas uteslutande direkt mellan dig och arrangören (”fullgörandeavtal”). På arrangörernas webbplatser tecknas avtalen av oss i arrangörernas namn och för deras räkning. Vi agerar som handelsrepresentanter för arrangörerna och är anlitade och befullmäktigade av dem att i deras namn och på deras uppdrag ingå affärsuppgörelser mellan arrangörerna och användarna, d.v.s. dig, samt ta upp betalningar från användarna. Vi erbjuder själva inga som helst aktiviteter, och blir därför heller inte din avtalspart i fullgörandeavtalen. Vi uppträder inte själva som arrangör och ej heller som uthyrare, säljare eller annan avtalspart avseende fullgörandeavtalet med dig.
3.2 Du kan filtrera listan med aktiviteter efter olika parametrar. Ta sökassistenten till hjälp för att titta på sådana aktiviteter som uppfyller dina kriterier och som erbjuds av en viss arrangör. Om fler än en arrangör kan erbjuda en tur som uppfyller de kriterier som har angivits i sökassistenten sker urvalet av arrangör enligt följande faktorer: popularitet, mångfald, tillgänglighet, annulleringsfrekvens, recensioner, prestanda med tidens gång samt höjden på uppnådda intäkter.
Vi förbehåller oss rätten att i framtiden ändra det sätt på vilket vi presenterar aktiviteter, tillämpa olika typer av presentation av aktiviteter efter städer eller andra kriterier och att låta användarna välja mellan olika presentationssätt för aktiviteter.
3.3 För att handläggningen skall gå snabbt och friktionsfritt ställer du frågor till GetYourGuide-kundtjänsten avseende din bokning. I detta syfte kan du använda olika formulär som finns på Kontakta oss ⎸GetYourGuide samt en hotline. Som handelsrepresentant stödjer vi arrangörerna i handläggningen. I regel svarar vi inom 24 timmar, dock senast inom 48 timmar i regel. Kommunikationen mellan dig och arrangören kan ske direkt i nödlägen; kontaktuppgifterna till resp. arrangör hittar du på din voucher.
3.4 Vi förbehåller oss rätten att koppla användningen av GYG-plattformen eller enskilda funktioner på GYG-plattformen eller den omfattning i vilken vissa funktioner används till vissa förutsättningar, t.ex. till kundens betalningsuppträdande (t.ex. tidigare bokningar) eller göra dessa avhängiga av uppvisande av särskild dokumentation (t.ex. identitets-, inköps-, betalnings- eller ägobevis). I händelse av misstanke om bedrägeri, vid överträdelser av dessa allmänna affärsvillkor inom GYG samt överträdelser av skyldigheter i fullgörandeavtalet vilka kommer till GetYourGuide:s kännedom, förbehåller vi oss rätten att begränsa dina bokningsaktiviteter.
3.5 . Vi är inte skyldiga att förbättra, utöka (uppdateringar/uppgraderingar) eller tillgängliggöra det innehåll, de funktioner och tjänster som tillhandahålls på GYG-plattformen. Vi kan när som helst upphöra med våra tjänster och arrangemang. Det råder inget krav på fortsatt verksamhet. Om du redan har tecknat ett fullgörandeavtal med en arrangör gäller då punkt 5.3. för dig, d.v.s. fullgörandeavtalet (-avtalen)

4. Registrering och GYG-konto


4.1 En registrering är visserligen inte nödvändig men för att du skall kunna använda alla funktioner, i synnerhet ”önskelistan” måste du registrera dig hos oss.
4.2 För att lägga upp GYG-kontot måste du sanningsenligt ange ditt namn och din e-postadress i registreringsformuläret på GYG-plattformen samt definiera ett lösenord. Du måste hålla dessa uppgifter hemliga så att inte någon annan kan komma åt ditt konto. Genom att klicka på knappen ”Registrera nu” godkänner du dessa allmänna affärsvillkor från GYG. När du har klickat på knappen ”Bekräfta e-postmeddelande” i bekräftelse-mailet skickar GetYourGuide ett hälsnings-mail att GYG-kontot har lagts upp.
4.3 Du får lägga upp endast ett GYG-konto för dig själv, och inte överföra kontot till någon annan.

5. Avtalstecknande med GetYourGuide - användningsavtal


5.1 Subjekt för avtalet med oss som avtalspartner är den kostnadsfria användningen av GYG-plattformen ("nyttjandeavtal").
5.2 Avtalsförhållandet mellan dig och oss uppstår så snart som du klickar på knappen ”Installera” på produktbeskrivningssidan hos resp. app-store och ev. anger ditt lösenord eller så snart du använder webbplatsen. Avtalet om användning av GYG-plattformen tecknas på obestämd tid och du kan när som helst säga upp det. En spärrning, uppsägning eller radering av kundkontot kan när helst göras hos GetYourGuide-kundtjänst via telefon eller via kontaktformuläret under ”Radera konto”. Kontaktuppgifterna finns på Kontakta oss ⎸GetYourGuide.
5.3 GetYourGuide kan när som helst, med en frist på en vecka, ensidigt säga upp avtalet om användning av GYG-kontot. Uppsägningen träder dock i kraft först när de redan motiverade fullgörandeavtalen är avslutade. Rätten till extraordinarie uppsägning påverkas inte.

6. Avtalstecknande med arrangör - fullgörandeavtal


6.1 När du söker reda på en aktivitet från en arrangör på GYG-plattformen och köper den, tecknar du ett avtal med arrangören, varvid vi uppträder som arrangörernas handelsrepresentant vid tecknandet av avtalet. Efter en kontroll av aktivitetens tillgänglighet lägger du aktiviteten i kundvagnen genom att klicka på knappen ”Lägg i kundvagnen”. När du har klickat på knappen ”Till kassan” visas ytterligare obligatoriska fält, i synnerhet betalningsmetod, som du måste fylla i fullständigt.
6.2 Genom att klicka på knappen ”Boka med betalningsansvar” i slutet av beställningsprocessen avger du ett bindande anbud avseende tecknande av fullgörandeavtal med resp. arrangör. Du är bunden till erbjudandet i två arbetsdagar. Efter mottagande av erbjudandet skickar vi dig en automatisk beställningsbekräftelse på arrangörens uppdrag. Denna beställningsbekräftelse utgör inget godkännande av fullgörandeavtalet ännu.
6.3 Arrangörerna kan komma att tillhandahålla egna allmänna affärsvillkor (”arrangörs-AAV”) i sina erbjudanden på GYG-plattformen. Läs igenom arrangörernas AAV noggrant; de innehåller viktig information för dig, t.ex. om annulleringsalternativ eller förutsättningar. Arrangörens AAV är giltiga parallellt med våra AAV. Om det uppstår en motsättning mellan villkoren är det de som är förmånligare för dig som gäller.
6.4 Avtalserbjudandet accepteras av oss i arrangörens namn och på arrangörens uppdrag, genom att du får en bokningsbekräftelse och ev. en voucher i arrangörens namn och på arrangörens uppdag, samt en betalningsbekräftelse. Vi förbehåller oss rätten att antaga eller avvisa avtalserbjudanden efter eget gottfinnande.
6.5 Avtalet mellan dig och resp. arrangör presenteras inte i en separat avtalstext. Innehållet i avtalet har samband med den beställda produkten (d.v.s. beskrivningen av den aktivitet du valde), dess AAV samt arrangörens AAV, om sådana finns.
6.6 Du måste omedelbart kontrollera beställningsbekräftelsen för att se att alla data har angivits korrekt.
6.7 OBS: Vid avtal rörande turismtjänster, som har tecknats i distansförsäljning - t.ex. fullgörandeavtal med de arrangörer som du har bokat via oss - råder det enligt § 312g avsn. 2 m. 1 nr 9 BGB (BGB, se ovan) INGEN ångerrätt utan du har rätt endast till de lagstadgade ånger- och uppsägningsrättigheterna. I vissa fall har du även avtalsenliga annulleringsrättigheter, se 11.

7. Arrangörernas priser


7.1 Alla angivna priser är totalpriser, d.v.s. alla skatter ingår. Det kan dock inträffa att lokala extraskatter (t.ex. ortsskatter) debiteras. Vi kan inte påverka dessa.
7.2 De bokningspriser som arrangörerna har definierat kan omfattas av särskilda bestämmelser, t.ex. vad gäller annulleringar och ersättning av erlagda betalningar. Före bokning måste du själv kontrollera om arrangören har avvikande villkor.
7.3 Från arrangören erhåller vi en provision för förmedlingen av fullgörandeavtalet.

8. Kundtjänst/bästa-pris-garanti från GetYourGuide


8.1. Du når vår kundtjänst på Kontakta oss ⎸GetYourGuide, vi nås även på telefon, chatt eller e-post.
8.2 Om du hittar den aktivitet som bokats via GYG-plattformen efter slutförd bokning (i) till samma villkor (tid, ort, antal personer) och (ii) med samma tjänster (iii) till ett lägre pris på internet (iv) bokningsbar hos samma arrangör och meddelar oss detta, betalar vi ut skillnaden mellan det pris som du bokade via GetYourGuide och det hittade, tillgängliga lägre priset som du hittade på internet.
8.3 För att ta denna bästa-pris-garanti i anspråk måste du överföra länken (och/eller en screenshot av alternativerbjudandet) till oss om vi så begär. Vi kontrollerar då detta och betalar skillnaden, om priset faktiskt är lägre, varvid denna utbetalning kan ske även i form av en värdekupong.
8.4 Alla specialerbjudanden och rabattkampanjer är tydligt uppmärkta som sådana.

9. Betalning hos GetYourGuide


9.1 För samtliga tjänster från arrangören gäller det pris (”bokningspris”) som anges på GYG-plattformen. Om inget annat har avtalats skall bokningspriset för arrangörens tjänster erläggas av användaren direkt vid bokning. För vissa aktiviteter kan du välja att erlägga betalning först senare. Detta är möjligt endast med ett kreditkort som är giltigt minst till datumet för den valda aktiviteten - för kontroll av detta debiteras ditt kreditkort med 0 EUR när du slutför din bokning. Vi debiterar bokningspriset 72 timmar innan aktiviteten startar. Om debiteringen av ditt kreditkort misslyckas, informerar vi dig och ger dig 47 timmars tid för att göra betalningen manuellt. Om det inte fungerar och du inte kan fullgöra din betalning till oss, annullerar vi automatiskt den aktivitet du har bokat.
9.2 GetYourGuide är behörigt att emotta de fakturerade beloppen å arrangörens vägnar och på dennes uppdrag (som handelsrepresentant) såvida inte något annat uttryckligen framgår av arrangörens faktura. I och med din gjorda betalning till GetYourGuide har du uppfyllt dina betalningsskyldigheter gentemot arrangörerna med befriande verkan. Om fordringar skall betalas av användaren i en annan valuta än dennes nationella valuta (fordran i utländsk valuta) kan GetYour Guide (i sin funktion som handelsrepresentant) kräva betalning i användarens nationella valuta och räkna om fordran i den utländska valutan till den aktuella valutakursen vid tiden för avtalstecknandet. För mycket känsliga valutor kan vi debitera en rimlig växlingsavgift.
9.3 Användarens kontaktperson i samband med ett fullgörandeavtal och dess ersättning är vi, som arrangörens handelsrepresentant. Om du vill hävda återbetalning av bokningspriset utanför våra annulleringsvillkor, t.ex. eftersom du anser att du har anspråk på detta p.g.a. en rättidig annullering, vänder du dig till resp. arrangör genom att kontakta oss. En återbetalning som beviljats av arrangören kan handläggas genom oss av arrangören.
9.4 Du måste ange sanningsenlig betalningsinformation och utan dröjsmål uppdatera den vid ändringar. Vi kan avvisa ett betalningsmedel som du har angivit. De betalningsmedel som är tillåtna för resp. tjänst visas under beställningens gång. Beakta de användnings- och affärsvillkor från betaltjänstleverantören vilka tillämpas. Betaltjänstleverantören kan komma att debitera extra avgifter. Gentemot oss är du skyldig att bekräfta att du är berättigad till en betalningsmetod som används av dig eller har befogenhet att använda den.
9.5 I vissa fall betalar du inte bokningspriset till GetYourGuide eller direkt till arrangören, utan till ett annat företag som vi har anlitat som underleverantör för betalningshandläggningen. Om du t.ex. bor i USA eller använder ett i USA utfärdat kreditkort för betalningen, handläggs betalningen av GetYourGuide Operations Inc., ett av våra dotterbolag. För dessa betalningar gäller samma bestämmelser som för betalningar direkt till oss; för dig ändras alltså ingenting. I synnerhet har du uppfyllt dina betalningsskyldigheter även med korrekt betalning till det anlitade företaget med befriande verkan gentemot arrangörerna. Om du har frågor runt betalningen kan du kontakta vår lokala kundtjänst här.
9.6 I och med auktorisationen av betalningen samtycker du till att din betalningsinformation används till debitering av ersättningen för arrangören. Vi förbehåller oss rätten att koppla användningen av betalfunktionen resp. enskilda betalningsmetoder på GYG-plattformen till en kreditkontroll.

10. Genomförande av aktivitet - fullgörandeavtal


11.0 Du måste infinna dig i god tid på den träffpunkt som arrangören meddelat. Se även arrangörens allmänna affärsvillkor. Om du reser till aktiviteten från utlandet är du själv ansvarig för erforderliga resedokument (pass, visum etc.) och att iakttaga hälsobestämmelser etc.
10.2 I tjänsternas bokningspris ingår inga försäkringar. Du är själv ansvarig för ett tillräckligt försäkringsskydd. Försäkringsbehovet är avhängigt av den bokade aktiviteten.
10.3 Arrangörens tidszon är avgörande för beräkningar av tider och frister.

11. Annulleringar


11.1 Du kan annullera fullgörandeavtalen enligt enligt de annulleringsvillkor som anges i arrangörens AAV, i beskrivningen av aktiviteten på GYG-plattformarna eller i en ev. voucher som har utfärdats för aktiviteten.
11.2 För undvikande av missförstånd måste du göra ändringar och annulleringar via GYG-plattformen, om inget annat har avtalats. En annullering kan göras på det formulär som finns på Kontakta oss ⎸GetYourGuide. Ändringen eller annulleringen måste göras i god tid; vad som är ”i god tid” är avhängigt av det enskilda fallet. Därför är det mycket viktigt att du läser alla villkor mycket uppmärksamt, i synnerhet arrangörens allmänna affärsvillkor. Avgörande för en rättidig annullering är att meddelandet har kommit in till GetYourGuide med iakttagen frist. Om dessa förutsättningar föreligger genererar vi en annulleringsbekräftelse på arrangörens uppdrag. Den är även ett bevis på annulleringen och måste därför ovillkorligen sparas.
11.3 Vi kan komma att meddela dig kortfristiga ändringar på arrangörens uppdrag både via telefon på det telefonnummer du har lämnat, eller skicka ändringarna till din e-postadress.
11.4 Om beskrivningen av arrangörens aktivitet, arrangörens allmänna affärsvillkor eller en voucher inte innehåller avvikande annulleringsvillkor, gäller följande:
a) mer än 24 timmar före aktivitetens start:
fullständig återbetalning av bokningspriset
b) 24 timmar eller mindre före aktivitetens start eller om deltagaren inte infinner sig:
ingen återbetalning av bokningspriset
11.5 Du har alltid möjlighet att bevisa för arrangören att ingen eller väsentligt mindre skada har uppstått för denne än de annulleringsavgifter som arrangören ev. har begärt.

12. Arrangörens ytterligare rättigheter - fullgörandeavtal


12.1 Arrangören kan utan varsel komma att avboka en aktivitet vid den överenskomna tidpunkten, om väderförhållanden, myndighetsåtgärder, strejker eller andra, icke förutsebara eller yttre omständigheter som arrangören kan undvika endast genom orimlig ansträngning, vilka inte ligger inom dennes påverkansområde, (i synnerhet force majeure-händelser) omöjliggör eller väsentligt försvårar eller äventyrar genomförandet av aktiviteten. I detta fall återbetalas det bokningspris som har erlagts för den avbokade aktiviteten.
12.2 Arrangören har rätt att förvägra dig en aktivitet eller får utesluta dig från en aktivitet om du inte uppfyller de förutsättningar för deltagande som krävs på GYG-plattformarna, om du skulle utsätta dig själv eller andra för fara genom ditt deltagande eller på annat sätt permanent stör genomförandet av aktiviteten. I dessa fall återbetalas inte det bokningspris som har erlagts för aktiviteten.
12.3 Arrangören kan när som helst göra oväsentliga programändringar om så tycks nödvändigt p.g.a. omständigheter som plötsligt har uppstått. Till icke-väsentliga programändringar hör även en ändring av turens start-/träffpunkt, om den nya träffpunkten kan nås av kunden till fots eller med allmänna kommunikationer inom 15 minuter. En ändring av start-/träffpunkten kan göras upp till 24 timmar innan den bokade aktiviteten startar, och den meddelas dig via e-post resp. GYG-plattformen.

13. Recensioner och användarinnehåll


13.1 Vi erbjuder dig en möjlighet att på GYG-plattformen titta på recensioner som andra användare har lämnat eller på kompletterande innehåll och bilder runt aktiviteten. Dessa återger dock endast en personlig åsikt avgiven vid en viss tidpunkt av en användare, en åsikt präglad av personliga föreställningar och förväntningar. Hänsyn skall även tas till att den erbjudna aktiviteten kan ha ändrats sedan uppläggningen av innehållet eller recensionen. Även antalet lämnade recensioner bör beaktas eftersom en enskild åsikt ofta är mindre representativ än den samlade bilden av ett stort antal recensioner.
13.2 Du kan påverka innehållet på GYG-plattformen personligen genom att du skriver rapporter i form av recensioner, eller laddar upp bilder, för aktiviteter som du har betalat ("användarinnehåll"). Du är i full utsträckning ansvarig för det användarinnehåll som du har lagt upp. Det är strängt förbjudet att lägga upp användarinnehåll på GYG-plattformen vilket
är osant eller missvisande, i synnerhet att lämna falska och/eller osakliga recensioner av aktiviteter eller andra förhållanden/händelser där vilka kan påverka andra användares beslut,
gör reklam, öppet eller dolt, för produkter, tjänster eller företag; i synnerhet att lämna recensioner, om användaren erbjuds en ersättning för denna procedur, eller att lämna recensioner för arrangörers aktiviteter för vilka användaren själv är verksam eller
Innehåller länkar eller liknande uppgifter/referenser som syftar till att försämra funktionaliteten i externa databehandlingssystem.
13.3 Du är också skyldig att, innan användarinnehåll laddas upp, säkerställa tt du har de erforderliga nyttjanderättigheterna till bilder. I synnerhet bilder eller foton med andra personer än du själv får laddas upp på GYG-plattformen endast om dessa personer har samtyckt till det. Om du vill använda bilder som någon annan än du själv har givit upphov till, behöver du samtycke från denna person.
13.4 Det offentliga tillgängliggörandet av användarinnehållet får inte kränka lagens föreskrifter, god sed och/eller tredjeparts rättigheter; du får inte ladda upp och/eller offentliggöra användarinnehåll med våldsskildringar, pornografiskt, diskriminerande, kränkande, rasistiskt, förtalande eller annat innehåll eller illustrationer.
13.5 Vi gör aldrig och inte i något sammanhang användarinnehållet till vårt eget.
13.6 Vi kan använda användarinnehållet på olika sätt. Hit räknas bl.a. visning på GYG-plattformen, omformatering, redigering för större klarhet eller bättre grammatik, inkluderande i eller invid reklamannonser eller andra alster.
13.7 Vi kan ta bort eller lägga in på nytt användarinnehåll efter behov och eget gottfinnande. Exempelvis kan GetYourGuide ta bort användarinnehåll om detta enligt vår mening överträder skyldigheterna i punkterna 14.2-14.4. Vi är inte skyldiga att spara kopior av användarinnehåll eller tillhandahålla sådana kopior.
13.8 GetYourGuide, associerade företag och våra (marknadsförings-)partners kan visa reklamannonser och annan information vid sidan av eller tillsammans med användarinnehållet på GYG-plattformen samt i andra medier. Du har inga anspråk på ersättning för sådana reklamannonser. Ändringar avseende typ och omfattning av sådana reklamåtgärder förbehålles, vi informerar dig inte om detta.

14. Dataskydd


14.1 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i överensstämmelse med lagstadgade regler.
14.2 Detaljerade dataskyddshänvisningar hittar du här.

15. Skadeståndsersättning


15.1 Du är skyldig att i full omfattning gottgöra oss för alla skador, kostnader och utgifter (inkl. rimliga kostnader för juridiskt försvar) vilka uppstår för oss p.g.a. följande överträdelser:
15.1.1 din uppsåtligt falska presentation, handlande eller underlåtenhet i samband med användningen av GYG-plattformen;
15.1.2 uppsåtligt ignorerande av dessa användningsvillkor från din sida; eller
15.1.3 anspråk som hävdas av tredjepart och som uppstår ur eller i samband med din uppsåtliga åtkomst till eller din användning av GYG-plattformen som inte är i överensstämmelse med dessa villkor.
15.2. Skador enligt 15.1 omfattar även gottgörelser vilka vi betraktar oss eller våra agenter eller ombud som utsatta för, eftersom någon av de händelser som beskrivs i punkterna 15.1.1. till 15.1.3. har inträffat.
15.3 Ovanstående skyldigheter gäller endast om du har att försvara den berörda rättsöverträdelsen, d.v.s. att du har agerat med uppsåt eller ignorerat den omsorg som krävs i trafiken.

16. Ansvar


16.1 Förutom de i punkt 16.2 beskrivna fallen begränsas vår högsta ansvarsgräns som härrör ur eller står i samband med fullgörandet av våra avtalsskyldigheter gentemot dig, till den typiskt förutsebara skadan som uppstår vid en vårdslös kränkning av en väsentlig avtalsskyldighet ur detta avtalsförhållande. En ”väsentlig avtalsskyldighet” enligt dessa nyttjandevillkor är en skyldighet vars fullgörande är absolut nödvändigt för ett korrekt genomförande av dessa affärsvillkor och, om den överträds, äventyrar syftet med dessa affärsvillkor på vilka du som användare normalt får lita på. En förlust eller skada är typiskt förutsebar om den var förutsebar vid tidpunkten för erkännandet av dessa GYG-AAV. Inget ansvar åvilar oss och agenter eller ombud för skador som orsakats av en vårdslös kränkning av en oväsentlig avtalsskyldighet.
16,2. Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt eller våra agenters eller ombuds ansvar för grov vårdlöshet eller uppsåt eller för dödsfall, kroppsskada eller bedrägeri. Även eventuella tvingande lagstadgade konsumenträttigheter som går därutöver förblir opåverkade.
16.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte om vi i bedrägligt syfte förtiger en omständighet gentemot standard för GYG-plattformen eller har att ikläda oss garanti för en viss funktionalitet. Detsamma gäller för användarens eventuella krav enligt produktansvarslagstiftningen.
16.4 Ansvar föreligger ej vid force majeure; hit hör exempelvis men ej begränsat till: bortfall av elektroniska eller mekaniska apparater eller kommunikationsvägar, åtgärder genom tredjepart (inkl. Denial-of-Service-angrepp och överdriven eller missbruklig användning av GYG-plattformen), telefon- eller andra förbindelseproblem, datorvirus, obehörig åtkomst, stöld, hanteringsfel, brand, oväder inkl. översvämningar, myndighets- eller andra åtgärder genom tillsyns-, regerings- eller supranationella myndigheter, krig, revolter eller arbetskonflikter.

17. Överlåtelse


Med undantag för eventuella skadeståndskrav har du inte rätt att överföra, vidarebefordra eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter i dessa villkor.

18. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet


Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor från GYG blir eller är helt eller delvis ogiltiga, påverkas inte giltigheten för övriga bestämmelser härav. I stället för icke inkluderade eller ogiltiga bestämmelser i dessa GYG-AAV träder lagstiftningen. Om sådan lagstiftning inte är tillgängligt i ett visst fall (luckor i regelverk) eller skulle leda till ett ohållbart resultat, skall parterna förhandla om detta, avtala om en giltig bestämmelse i stället för den icke-inkluderade eller ogiltiga bestämmelsen, vilken kommer den så ekonomiskt nära som möjligt.

19. Slutbestämmelser


19.1 I avtalsuppfyllelsesyfte och utövande av de rättigheter som tillkommer oss enligt detta avtal kan vi anlita andra GetYourGuide-företag och tredjepartsföretag som agenter.
19.2 Vi kan komma att ändra dessa användningsvillkor framgent eller anpassa dem, t.ex. för att iakttaga lagändringar, ändringar av villkoren för innehållsanskaffning eller luckor i regelverken; vad gäller våra kostnadspliktiga erbjudanden ändrar eller anpassar vi dessa användningsvillkor framgent endast när det föreligger yttre omständigheter som tvingar oss till det, t.ex. för att beakta lagändringar, ändringar i våra avtalspartners tjänster eller luckor i regelverk. Vi informerar dig då i god tid och på lämpligt sätt. Om du invänder mot det kan vi eller du häva avtalet med omedelbar verkan.
19.3 Samtliga förklaringar som förmedlas inom ramen för avtalet mellan GetYourGuide och dig, måste ske skriftligt eller i textform (t.ex. via e-post).
19.4 Europeiska kommissionens tvistbiläggningsplattform nås här. Vi är varken beredda eller skyldiga att delta i tvistbiläggningsprocesser vid en konsumentskiljedomstol.
19.5 För konsumenter gäller tysk lagstiftning med uteslutning av lagen om internationella köp (CISG), förutom om tvingande lagstadgade konsumentföreskrifter i ditt land, d.v.s. det land i vilket du huvudsakligen vistas, är gynnsammare för dig; i så fall gäller dessa gynnsammare föreskrifter i ditt land.

Rätt till ångerrätt


Om du är konsument, dvs. om du är en fysisk person som agerar i syften som ligger utanför din egna närings- eller yrkesverksamhet, och din vanliga vistelseort är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du i allmänhet en lagstadgad ångerrätt i enlighet med följande information om ångerrätt. I vissa fall är dock ångerrätten utesluten enligt lag, vilket innebär att du kanske inte har någon ångerrätt för ditt specifika avtal.

Undantag från ångerrätten


Ångerrätten är utesluten enligt lag när det gäller distansavtal för fritidsaktiviteter om avtalet gäller för ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet. Detta inkluderar datum- eller tidsbundna turer av olika slag, (Fler-)dagsresor", "Inträdesbiljetter", "Guidade turer", "Vattenaktiviteter", "Äventyr", "Andra upplevelser" och "Kombinationserbjudanden" som arrangeras av oss.

Instruktioner om utövandet av ångerrätten


Ångerrätt


Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är leverantören och som du angett, får den sista varan i din besittning. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal @ getyourguide. com ,(Skydd mot skräppost) +49 30 2202 7135) om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post). Du kan använda den bifogade blanketten för att meddela oss om ditt beslut att frånträda avtalet, men det är inte obligatoriskt. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Følger af fortrydelse


Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.
Ud over ovenstående gælder følgende med hensyn til din fortrydelsesret: Du kan bruge nedenstående standardfortrydelsesformular til at erklære din fortrydelsesret, men er ikke forpligtet til at bruge den. Du kan f.eks. også hurtigt og effektivt erklære, at du fortryder, via vores platform ved at udfylde og indsende vores formular på Avboka bokning. Hvis du bruger nedenstående fortrydelsesformular, beder vi dig venligst om at oplyse dit bookingnummer. Det gør det lettere for os at matche din fortrydelse med din kontrakt, men det er ikke obligatorisk for dig.

Standardfortrydelsesformular


(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende).

  • Til GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal@getyourguide.com:

  • Jeg/vi () meddeler herved, at jeg/vi () ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores () købsaftale om følgende varer ()/ levering af følgende tjenesteydelser (*),

  • Bestilt den() /modtaget den(),

  • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne),

  • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresser),

  • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir),

  • Dato


(*) Det ikke-relevante udstreges.