Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna dataskyddspolicy vill vi förklara mer ingående vilka personuppgifter vi samlar in och i vilka syften som de behandlas.

 1. Registeransvarig och kontakt

  Registeransvarig för behandling av dina personuppgifter:

  GetYourGuide Deutschland GmbH

  Sonnenburger Strasse 73

  10437 Berlin

  Tyskland

  Om du har frågor eller förslag avseende dataskyddet, eller om du vill utöva dina rättigheter, är det bara att kontakta oss på följande länk: https://www.getyourguide.com/contact/?utm_force=0

  Du når vårt dataskyddsombud på: dataprotectionofficer@getyourguide.com.

 2. Dataskyddsobjekt

  Objektet för dataskyddet är personuppgifter, dvs. all information som har samband med en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter benämns även data i nedanstående text.

 3. Automatiserad datainsamling

  Vid åtkomst till vår webbplats överför din enhet data automatiskt av tekniska skäl. Följande data lagras separerat från andra data som du överför till oss:

  • URL för den anropade sidan
  • Tillstånd hos nätverksanslutningen
  • Datum och tid

  Vi lagrar dessa uppgifter i följande syften:

  • för lastbalansering, dvs. för att fördela åtkomsten till vår webbplats över flera enheter och att kunna erbjuda dig kortast möjliga laddningstider;
  • för att trygga säkerheten i våra IT-system, t.ex. för att försvara oss mot specifika attacker på våra system och identifiera angreppsmönster;
  • för att säkerställa en korrekt drift av våra IT-system, t.ex. om fel uppstår som vi kan avhjälpa endast genom lagring av IP-adressen;
  • för att möjliggöra åtal, avvärjande av fara eller lagföring i händelse av specifika tecken på brottsliga handlingar.

  Din IP-adress lagras i endast 30 dagar.

  I detta fall äger behandling rum i syfte att upprätthålla säkerheten i behandlingen enligt art. 32 GDPR samt på basis av vårt berättigade intresse av att skydda oss mot missbruk av vår tjänst (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

 4. GetYourGuide-konto
  1. Registrering

   Du har möjlighet att lägga upp ett GetYourGuide-kundkonto för att t.ex. hantera bokningar, spara favoriter eller titta på tidigare bokningar. Du måste då ange följande obligatoriska uppgifter:

   • Efternamn/förnamn
   • E-postadress
   • Lösenord

   Du kan också logga in med ditt Facebook-, Google- eller Apple-konto. I detta fall får vi följande personuppgifter från Facebook, Google eller Apple för att kunna skapa ett användarkonto för dig:

   • Namn
   • E-postadress
   • Foto (endast Facebook)
   • En autentiseringssymbol

   Dina registreringsuppgifter krävs för att konfigurera och administrera ett användarkonto för dig. I detta fallet tecknar du ett (kostnadsfritt) användaravtal med oss, på basis av vilket vi samlar in dessa uppgifter (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR).

   För att slutföra avtalet måste du lämna dessa uppgifter till oss. Du har emellertid ingen avtalsenlig eller juridisk skyldighet att teckna avtalet och lämna uppgifter.

  2. Önskelistor

   När du har lagt upp ett kundkonto kan du välja att skapa önskelistor med aktiviteter och turer och att dela dessa listor med andra användare. Dina data behandlas för dessa ändamål så att vi kan förse dig med resp. funktioner (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR).

 5. Bedömningar och recensioner

  På vår webbplats kan man bedöma och kommentera resor eller aktiviteter. När du har slutfört en tur som bokades via vår webbplats kan vi komma att be dig om en recension av turen. Det är naturligt frivilligt att lämna en recension. När du lägger in en recension samlar vi in de data du anger i syfte att behandla med enligt den funktion du använder, och publicera dem på vår webbplats. Du kan få en recension raderad när som helst genom att kontakta vår kundservice.

  Behandlingen av dina data för dessa syften skall skydda vårt berättigade intresse av att ge våra användare så mycket information som möjligt om de turer vi erbjuder. Användarrecensioner är i alla användares intresse. Därför baseras behandlingen på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

 6. Kundsupport
  1. Behandling av förfrågningar

   Om du skickar oss förfrågningar via e-post, telefon, vårt kontaktformulär, via WhatsApp, via våra sociala media-kanaler eller på annat sätt behandlar vi den information du då lämnar i syfte att handlägga din förfrågan (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR). Ytterligare lagring av de överförda data i samband med din förfrågan baseras på vårt berättigade intresse av att korrekt dokumentera vår affärsverksamhet och säkerställda våra juridiska positioner (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) och, om tillämpligt, för fullgörandet av de lagstadgade skyldigheterna (art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR).

   Din förfrågan behandlas av vårt personuppgiftsbiträde, GetYourGuide Global Services GmbH.

   För handläggning av förfrågningar använder vi eller GetYourGuide Global Services GmbH system som tillhandahålls av Freshworks Inc. baserat i USA ("Freshworks"). Dina förfrågningar lagras därför på Freshworks servrar. Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Freshworks enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR. Dessutom lagras data i Frankfurt, Tyskland.

   För handläggning av telefonförfrågningar använder vi eller GetYourGuide Global Services GmbH system som tillhandahålls av Talkdesk Inc. baserat i USA ("Talkdesk"). Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Talkdesk enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR. Dessutom lagras data i Irland.

   För handläggning och administration av förfrågningar via våra sociala media-kanaler använder vi eller GetYourGuide Global Services GmbH även tjänster från NICE Ltd, baserat i Storbritannien. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med NICE enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

  2. Förbättringar av kundservicen

   I syfte att kontinuerligt förbättra vår kundservice analyserar vi förfrågningar som skickas till oss på basis av vissa parametrar och nyckelord. Principiellt sker ingen analys på basis av personuppgifter men det går inte att utesluta att personuppgifter kan komma att behandlas i denna kontext i enskilda fall. Den behandling som krävs i detta sammanhang tjänar vårt berättigade intresse samt våra kunders intressen i en fortlöpande förbättring av vår kundservice (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

   For För utvärderingen av förfrågningar använder vi oss av system från leverantörerna Chattermill Analytics Limited (Great Britain), Miuros S.A.S. (Frankrike) och Looker Data Sciences, Inc. (USA). Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Looker Data Sciences, Inc. enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

  3. Översättningar

   I vissa fall måste vi översätta inkommande förfrågningar till ett visst språk. Detta kan kräva behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att skydda vårt berättigade intresse av att ge internationell kundservice, art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. För detta använder vi tjänsterna från Unbabel Inc. baserat i USA (”Unbabel”). Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Unbabel enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

  4. Lagring och utvärdering av telefonsamtal

   Vi använder leverantörer av tekniska tjänster för värddatortjänster och för en del av de tjänster som krävs för webbplatsen. Behandlingen av data äger därför rum på servrar tillhörande dessa tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer behandlar data endast enligt våra noggranna instruktioner och de måste garantera tillräckliga tekniska och organisatoriska dataskyddsåtgärder. Våra tjänsteleverantörer arbetar för oss som s.k. personuppgiftsbiträden enligt innebörden av art. 28 GDPR.

 7. Leverantörer av tekniska tjänster

  Vi använder leverantörer av tekniska tjänster för värddatortjänster och för en del av de tjänster som krävs för webbplatsen. Behandlingen av data äger därför rum på servrar tillhörande dessa tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer behandlar data endast enligt våra noggranna instruktioner och de måste garantera tillräckliga tekniska och organisatoriska dataskyddsåtgärder. Våra tjänsteleverantörer arbetar för oss som s.k. personuppgiftsbiträden enligt innebörden av art. 28 GDPR.

  1. Värddatortjänst för webbplatsen

   För värddatortjänsten för vår webbplats använder vi tjänster från Amazon Web Services EMEA S.a.r.l. ("AWS") baserat i Luxemburg. När du interagerar med vår webbplats eller uppger personuppgifter behandlas dessa på AWS-servrar. Vi använder oss enbart av servrar placerade inom EU. I syfte att täcka in fjärrunderhåll och liknande konstellationer har vi tecknat standardavtalsklausuler, godkända av Europeiska kommissionen, med AWS enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

  2. E-postsystem

   För utskick av e-post använder Sendgrid-tjänsten från Twilio Inc baserat i USA ("Twilio"). Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Twilio enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

 8. Newsletter

  På vår webbplats har du möjlighet att registrera dig för vårt nyhetsbrev. I vårt nyhetsbrev skickar vi ut information om erbjudanden, turer, aktiviteter eller specialkampanjer som är så personanpassad som möjligt. Genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi behandlar din e-postadress för utskick av nyhetsbrevet. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 lit a GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att avbeställa vårt nyhetsbrev. Du kan då använda den avregistreringslänk som finns i varje e-postmeddelande, eller skicka oss ett meddelande via denna länk https://www.getyourguide.com/contact/?utm_force=0. För verifiering av din e-postadress får du först ett registreringsmail som du måste bekräfta via en link (double opt-in). När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi IP-adressen samt datum och klockslag för registreringen. Behandlingen av dessa data är nödvändig för att vi skall kunna bevisa att samtycke har lämnats. Den rättsliga grunden är vår juridiska skyldighet att bevisa ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. c i samband med art 7 avsn. 1 GDPR).

  Om du har bokat en tur via vår webbplats eller lagt upp ett GetYourGuide-konto, skickar vi dig vårt nyhetsbrev på basis av vårt berättigade intresse av att främja sådana tjänster till dina bokningar eller konto (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, § 7 avsn. 3 UWG), såvida du inte har invänt mot denna användning. Om cookies används för personanpassning ber vi dig om ett separat samtycke.

  Du kan när som helst invända mot detta – även under registrering – genom att avmarkera resp. kryssruta eller klicka på avbeställningslänken i resp. e-postmeddelanden.

  För utskick av nyhetsbrevet och personanpassningen av innehållet använder vi tjänster från leverantören Braze Inc. baserad i USA ("Braze"). Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Braze enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

 9. Bokningar och betalningar
  1. Bokningar

   När du bokar en tur, aktivitet eller liknande på vår webbplats samlar vi in de uppgifter som krävs för att genomföra turen. Hit hör normalt följande uppgifter: För- och efternamn, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, antal deltagare, datum och tid. Beroende på den bokade aktiviteten kan det bli nödvändigt för oss att samla in ytterligare information, t.ex. ditt flightnummer eller deltagarnas ålder. Den behandling som utförs i detta sammanhang baseras på art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR. I den mån det krävs överför vi dina uppgifter till den instans som är ansvarig för turen eller aktiviteten. Om överföring till tredjepartsland utanför EES är nödvändig, baseras detta på art. 49 avsn. 2 lit. b, c GDPR. Om du gör bokningar via partnerwebbplatser erhåller vi de uppgifter som krävs för att göra bokningen från partnern.

  2. Betalningar

   Det finns olika sätt att betala för en bokning. Vi kommer då att behandla de uppgifter som krävs i varje fall beroende på vald betalningsmetod. I detta sammanhang behandlas dina personuppgifter enligt nedan, vilket baseras på art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR och är nödvändigt för att genomföra den betalningsmetod du har valt.

   1. Kreditkortsbetalningar

    För behandling av betalningar med kreditkort använder vi tjänsteleverantören Adyen N.V. ("Adyen"), baserad i Nederländerna. De data som lämnas under din betalning vidarebefordras av Adyen till resp. banker eller kreditinstitut för handläggning av betalningen. Vid betalning med kreditkort får vi endast information om att en betalning har gjorts eller inte. Vi får inte tillgång till ditt kreditkortsnummer.

   2. Betalning via PayPal

    Om du har ett PayPal-konto kan du hantera din betalning via PayPal. I detta fallet får vi inte enbart information från PayPal om att betalning har gjorts, utan även om den e-postadress och den adress du har registrerat hos PayPal.

   3. Fakturabetalning

    Om du betalar mot faktura överför vi dina personuppgifter till Klarna Bank AB (publ.) baserat i Sverige (”Klarna”). Klarna behandlar data för att göra en kreditbedömning och, om så krävs, för handläggning av betalning.

   4. Återbetalningar (”chargebacks”)

    Vid s.k. chargebacks överför vi erforderliga uppgifter till Global Merchant Risk Technologies agerande såsom chargeback-företag (Chargebacks911) baserat i Irland, för handläggning av återbetalningar. Till obligatoriska uppgifter hör ditt namn, bokningsinformation, telefonnummer och betalningsinformation. Chargebacks911 handlägger sedan återbetalningen med din bank, PayPal eller Ayden. Behandlingen äger rum i samband med utförandet av avtalet (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR) samt på basis av vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av återbetalningar (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

 10. Förebyggande av bedrägerier

  För att skydda oss själva och av aktivitetsleverantörerna från bedrägliga bokningar utvärderar vi den information som lämnas av våra kunder under bokningsprocessen. Hit hör även data som överförts tekniskt av deras enheter, om så krävs för att skydda vårt och aktivitetetsleverantörernas berättigade intresse av tillförlitliga bokningar (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

  För detta använder vi tjänster från leverantörerna Sift Science, Inc. (USA), Adyen N.V. (Nederländerna) och Ethoca Inc. (Kanada). Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Sift Science, Inc. enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR. För Kanada finns ett beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen enligt art. 45 GDPR för behandling genom organisationer i den privata sektorn.

 11. Skydd mot botar

  För att skydda oss mot botar och liknande tekniker använder vi den Cheq-tjänst som levereras av CHEQ AI Technologies Ltd. baserat i Israel ("Cheq"). Cheq använder de uppgifter som har överförts automatiskt av din enhet i syfte att bestämma om begäran med största sannolikhet kommer från en person. Ingen ytterligare lagring av data äger rum. Behandlingen äger rum i syfte att upprätthålla säkerheten i behandlingen enligt art. 32 GDPR samt på basis av vårt berättigade intresse av att skydda oss mot missbruk av vår tjänst (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). För Israel finns det ett beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen enligt art. 45 GDPR.

 12. Cookies

  Vi använder s.k. cookies för att erbjuda vissa funktioner på vår webbplats och att optimera användningen av den. Cookies är små filer som placeras på din enhet med hjälp av din internetläsare.

  Mer specifikt använder vi följande cookies (såvida inte andra cookies beskrivs specifikt i denna dataskyddspolicy eller vårt cookie-samtycke):

  • Sessions-cookies: Dessa cookies behövs för att lagra vissa tekniska data under ditt besök på vår webbplats, t.ex. för att se om du har loggat in.
  • Persistenta cookies: Dessa cookies behövs för att lagra data bortom en läsarsession om du väljer att göra det.

  Rättslig grund för användningen av dessa cookies är § 15 avsn. 1 i den tyska Telemedia-lagstiftningen (TMG) eller art. 6 avsn. 1 b GDPR, i den mån som de är nödvändiga för användningen av vår webbplats och de funktioner du har anropat. I annat fall använder vi cookies – se nedan – på basis av ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via vår Cookie-inställningar

 13. Marknadsförings- och remarketing-tjänster
  1. Utvärdering av annonsering på webben och sociala media-plattformar

   Vi placerar annonser, widgets, betalda länkar etc. på tredjepartssidor på webben och på sociala media-plattformar. Cookies placeras i syfte att mäta resultatet av vår annonsering – om du har givit ditt samtycke – när du omdirigeras från relevant tredjepartssajt till vår webbplats. De används för att analysera klickmönster för faktureringsändamål. Användningen av cookies och analysen av ditt klickmönster baseras på ditt samtycke, som vi erhåller innan resp. cookie placeras (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via vår Cookie-inställningar Dessa påverkar inte rättmätigheten av den behandling som ägt rum fram till återkallandet.

   När det gäller vår annonsering på sociala media använder vi oss av en tjänst från Smartly.io Solutions Oy, baserat i Finland, för att analysera resultaten av våra annonser.

  2. Google-tjänster

   Vi använder tjänster från Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA ("Google"), se nedan. Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Google enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

   Grundläggande information om behandling av dina personuppgifter genom Google finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

   Du har också följande inställningsalternativ rörande Google:

   1. Google Analytics 360

    Om du har givit ditt samtycke använder vi Google Analytics 360, en webbanalystjänst. Google Analytics 360 samlar in pseudonymiserade data från dig om användningen av vår webbplats, inkl. din avkortade IP-adress, och använder cookies. Data överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och leverera andra tjänster som har samband med webbplatsaktiviteten och internetanvändningen. Google kan också komma att överföra denna information till tredjepart om så krävs enligt lagstiftningen, eller i det fallet då sådana tredjeparter behandlar informationen för Googles räkning.

    Dina uppgifter lagras av Google Analytics i 14 månader. Efter denna period raderas data, och endast aggregerad statistik bibehålls.

    Användningen av Google Analytics baseras på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR).

    Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och deaktivera Google Analytics med hjälp av en läsar-add-on. Du laddar hem den här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativt kan du återkalla ditt samtycke enligt beskrivningen här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out. Du kan också återkalla ditt samtycke via Cookie-inställningar Detta påverkar inte rättmätigheten av den behandling som ägt rum fram till återkallandet.

   2. Google Remarketing & Advertising Personalisation on the Google Network

    Om du har givit ditt samtycke använder vi remarketing-tjänster från Google. Google använder sig av cookies för att registrera ditt användningsmönster på vår webbplats för visning av intressebaserad reklam för våra produkter på andra sidor inom Googles annonsnätverk över flera enheter. Detta omfattar Google-sökningar och andra sajter som drivs av Google och dess dotterbolag, samt sajter som drivs av Googles’ annonseringspartners. Informationen överförs till Google och Googles partners. Ytterligare databehandling äger rum endast om du har samtyckt till att Google länkar din läsarhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto till att personanpassa de annonser du ser på nätet. Google använder då din data tillsammans med Google Analytics-data till att lägga upp och definiera målgruppslistor för remarketing. Dina personuppgifter länkas temporärt av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

    Användningen av dessa tjänster baseras på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR).

    Du kan återkalla ditt samtycke via Cookie-inställningar Dessa påverkar inte rättmätigheten av den behandling som ägt rum fram till återkallandet. Dessutom raderas remarketing-cookien automatiskt när den inte längre behövs i de syften som vi samlade in eller använde den i enlighet med ovannämnda avsnitt.

   3. YouTube pixel

    Om du har samtyckt till det använder vi YouTube-pixel. Detta är en spårningskod som laddas in när vår webbplats och vissa delsidor anropas och när vissa åtgärder vidtas, och den spårar ditt uppträdande på vår webbplats. Pixeln samlar också in användningsdata (t.ex. URL, referrer-URL, IP-adress, enhet och läsarkarakteristik samt tidsstämpel). Vi skickar denna information till Google så att Google kan visa annonser på YouTube baserat på ditt användande av vår webbplats.

    Vi använder YouTube-pixeln på basis av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via Cookie-inställningar Dessa påverkar inte rättmätigheten av den behandling som ägt rum fram till återkallandet.

   4. Google Enhanced Conversions

    Denna teknik baseras varken på cookies eller pixlar. När du använder vår webbplats och omdirigeras av en Google-annons skickar vi en s.k. hashed identifier och information om ev. köp till Google. Google använder denna information endast för att förstå vilken annons du klickade på, för att mäta resultaten för vissa annonser och för att förse oss med denna information i aggregerad form. Google använder inte data för att skicka målinriktade annonser till dig eller andra användare, eller för att lagra eller använda data för andra ändamål. Vi överför dessa data på basis av vårt rättmätiga intresse av att kontrollera våra marknadsföringsåtgärder (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

  3. Facebook services

   Vi använder tjänster från Facebook Ireland Limited ("Facebook") enligt nedan. Observera att detta även kan gälla behandling genom Facebook Inc. baserat i USA. Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska . I detta fallet använder sig Facebook av standardavtalsklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen, och som utgör en lämplig garanti enligt innebörden av art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR för överföring till tredjepartsländer.

   Grundläggande information om den fortsatta behandlingen och användning av dina uppgifter genom Facebook samt om dina inställningsalternativ för att skydda din privatsfär på Facebook finns i Facebooks dataskyddspolicy https://www.facebook.com/privacy/explanation.

   1. Facebook pixel

    Om du har samtyckt till det används Facebook-pixeln på vår webbplats. Detta är en Javascript-kod. Facebook-pixeln registrerar när du utför vissa åtgärder på vår webbplats, eller besöker vissa sektioner där. Facebook-pixeln samlar också in användningsdata (t.ex. URL, referrer-URL, IP-adress, enhet och läsarkarakteristik samt tidsstämpel). Facebook-pixeln genererar en kontrollsiffra (hash value) utifrån denna information och skickar detta hash value till Facebook. Om sådan finns, anropas Facebook-cookien och ditt Facebook-ID överförs. Om du har en Facebook-profil och loggar in där, kan det visas målinriktad personanpassad annonsering på Facebook utifrån den data som har överförts av pixeln. Data från användare som saknar Facebook-profil raderas av Facebook utan att användas.

    Vi använder Facebook-pixeln på basis av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via vår Cookie-inställningar Dessa påverkar inte rättmätigheten av den behandling som ägt rum fram till återkallandet.

   2. Facebook Server-to-Server

    Denna teknik baseras varken på cookies eller pixlar. När du använder vår webbplats och omdirigeras av Facebook skickar vi din Facebook-klick-ID och information om ev. inköp och andra åtgärder på vår webbplats till Facebook. Facebook använder denna information för att förstå vilken annons du klickade på, för att mäta resultaten för vissa annonser och för att förse oss med denna information i aggregerad form. Facebook använder inte data till att visa riktade annonser för dig eller andra användare. Vi överför dessa data på basis av vårt rättmätiga intresse av att kontrollera våra marknadsföringsåtgärder (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

  4. Andra remarketing-tjänster

   Om du har samtyckt till det använder vi även de remarketing-tjänster på vår webbplats vilka beskrivs nedan. I varje enskilt fall analyseras ditt användaruppträdande på vår webbplats med hjälp av cookies. Leverantörerna använder denna information för att lägga in personanpassad annonsering på tredjepartssajter.

   • Remarketing-tjänst från Criteo S.A. baserat i Frankrike ("Criteo"). Criteo används för personanpassad annonsering på sajter som är anslutna till Criteo-nätverket.
   • Remarketing-tjänster från Microsoft Ireland Operations Limited, baserat i Irland ("Microsoft"). Microsoft använder cookie-informationen till att lägga in personanpassad annonsering genom sökmotorn Bing och till att visa annonser för dig på tredjepartssajter.
   • Remarketing-tjänst från Outbrain Inc. baserat i USA ("Outbrain"). Outbrain använder cookie-informationen till att visa dig personanpassad annonsering på tredjepartssajter.
   • Remarketing-tjänst från Snap Group Limited baserat i Storbritannien ("Snapchat"). Snapchat använder cookie-informationen till att visa dig personanpassad annonsering.

   Vi använder dessa tjänster på basis av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via Cookie-inställningar Dessa påverkar inte rättmätigheten av den behandling som ägt rum fram till återkallandet.

 14. Integrerat tredjepartsinnehåll

  Vi har också integrerat tredjepartsinnehåll på vår webbplats. Innehållet läses in från resp. operatörers servrar så att din enhet överför vissa tekniskt nödvändiga data till tredjepartsleverantören. Det kan inte uteslutas att dessa leverantörer noterar den IP-adress som är allokerad till dig. I den mån som personuppgifter behandlas sker detta på basis av dataskyddspolicies för resp. tredjepartsleverantörer. Integrationen genom oss baseras på våra berättigade intressen av att kunna förse våra användare med önskat innehåll och funktionalitet och att kunna driva webbplatsen på ett kostnadseffektivt sätt, art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. På detaljnivå integrerar vi följande tredjepartsinnehåll:

  • Contentstack: Vi har integrerat innehåll från innehållsleveransnätet Contentstack tillhörande Contentstack LLC, som är baserat i USA. Observera att det inte finns något beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Contentstack LLC enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR. För mer information om dataskydd hos Contentstack LLC, se: https://www.contentstack.com/privacy.
 15. Sociala medier

  Vi har sidor eller profiler på olika sociala medier. I detta sammanhang beskrivs behandlingen av personuppgifter nedan.

  Om du interagerar med oss via våra sociala media-sajter eller våra inlägg, samlar vi in och behandlar den information du då lämnar, inkl. ditt användarnamn och ev. profilfoto, om så är tillämpligt, t.ex. om du markerar ett inlägg med ”gilla”, delar eller retweetar, kommenterar eller lägger in annat innehåll. Databehandling i detta hänseende sker regelbundet utifrån vårt berättigade intresse av att leverera dessa funktioner på våra sidor på sociala media (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) och, om tillämpligt, på basis av ditt samtycke gentemot operatören av respektive nätverk (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR) eller ditt avtalsförhållande med operatören (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR). Observera att detta innehåll publiceras på våra relevanta sociala media-sajter enligt dina kontoinställningar, och det kan anropas av vem som helst, världen över.

  Ytterligare databehandling genom oss kan äga rum för att vi skall kunna ta emot och handlägga förfrågningar eller meddelanden via våra sociala media-sajter (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR).

  Dessutom samlar operatörerna in och behandlar personuppgifter från dig på sitt eget dataskyddsansvar när du besöker våra sociala media-sajter och/eller interagerar med dem eller våra inlägg. Detta gäller i synnerhet om du är registrerad eller inloggad i det relevanta nätverket. Även om du inte är inloggad i ett nätverk samlar operatörerna in vissa personuppgifter när du går in på sidan, t.ex. unika identifierare som länkas till din läsare eller enhet. Observera att dessa uppgifter kan samlas in från olika plattformar och tjänster, om de drivs av samma operatör. Exempelvis drivs både Facebook och Instagram av Facebook Ireland Limited. Mer information återfinns i dataskyddsuppgifterna från resp. operatör, se nedan.

  Mer specifikt är vi representerade i följande sociala media:

  1. Facebook

   Du hittar vår Facebook-supportersida på: https://www.facebook.com/GetYourGuide/

   Facebook drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Om du besöker eller gillar vår Facebook-sida som registrerad Facebook-användare samlar Facebook in personuppgifter från dig. Även om du inte är registrerad på Facebook, och besöker vår Facebook-sida, kan Facebook samla in pseudonymiserade användningsdata från dig. För mer information se Facebooks dataskyddspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/ och på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Där finns även information om de möjliga inställningarna för ditt Facebook-konto.

   Dina personuppgifter kan komma att skickas till andra Facebook-företag. Det kan gälla överföring av personuppgifter till USA och andra tredjepartsländer som saknar beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen. I detta fallet använder Facebook standardavtalsklausulerna som har godkänts av Europeiska kommissionen. Mer information finns även i Facebooks dataskyddspolicy.

   Vi är dessutom gemensamt ansvariga med Facebook för behandlingen av s.k. sidinsikter, detta som en del av driften av vår Facebook-sida. Med hjälp av dessa sidinsikter analyserar Facebook uppträdandet på vår Facebook-sida och ger oss information i icke-personlig form. I det syftet har vi ingått ett gemensamt dataskyddsansvarsavtal med Facebook Ireland, som återfinns här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. I detta avtal åtager sig Facebook bl.a. att ikläda sig det primära ansvaret enligt GDPR för behandlingen av sidinsikter och att uppfylla samtliga åtaganden enligt GDPR avseende behandling av sidinsikter.

  2. Instagram

   Vår Instagram-sida finns på: https://www.instagram.com/GetYourGuide/

   Instagram drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Instagrams dataskyddspolicy finns här: https://help.instagram.com/519522125107875. Där finns även information om de möjliga inställningarna för ditt konto.

   Dina personuppgifter kan komma att göras tillgängliga för andra Facebook- eller Instagram-företag. Det kan gälla överföring av personuppgifter till USA och andra tredjepartsländer som saknar beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen. I detta fallet använder Facebook standardavtalsklausulerna som har godkänts av Europeiska kommissionen. Mer information finns även i Instagram:s dataskyddspolicy.

   Vi är dessutom gemensamt ansvariga med Facebook för behandlingen av s.k. Instagram-insikter, detta som en del av driften av vår Instagram-sida. Med hjälp av dessa sidinsikter analyserar Facebook uppträdandet på vår Instagram-sida och ger oss information i icke-personlig form. I det syftet har vi ingått ett gemensamt dataskyddsansvarsavtal med Facebook, som återfinns här: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. I detta avtal åtager sig Facebook bl.a. att ikläda sig det primära ansvaret enligt GDPR för behandlingen av Instagram-insikter och att uppfylla samtliga åtaganden enligt GDPR avseende behandling av sidinsikter.

  3. Twitter

   Du hittar vårt Twitter-konto på: https://twitter.com/GetYourGuide/

   För användare utanför USA drivs Twitter av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland ("Twitter International"). Twitters dataskyddspolicy hittar du här: https://twitter.com/en/privacy. Där finns även information om de möjliga inställningarna för ditt Twitter-konto.

   Observera att Twitter International även skickar personuppgifter till tredjepartsländer utanför EES, för vilka beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen saknas. Om sådan överföring äger rum använder Twitter standardavtalsklausulerna som har godkänts av Europeiska kommissionen.

   Vi använder också funktionen Twitter Analytics. Som en del av denna funktion får vi icke-personlig information från Twitter International om användningen av vårt konto. Denna information gör det möjligt för oss att analysera och optimera effektiviteten i våra Twitter-aktiviteter. Den behandling som äger rum i detta sammanhang baseras på vårt berättigade intresse av att optimera våra Twitter-aktiviteter (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

  4. Pinterest

   Du hittar vår Pinterest-sida på: https://www.pinterest.com/GetYourGuide/

   Pinterest drivs av Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Pinterests dataskyddspolicy återfinns här: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

   Observera att Pinterest även skickar personuppgifter till tredjepartsländer utanför EES, för vilka beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen saknas. I den mån sådan överföring äger rum vidtar Pinterest lämpliga dataskyddsåtgärder, t.ex. Genom att teckna standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen. För mer information, se Pinterests dataskyddspolicy.

   Till sist erhåller vi icke-personlig information och analyser från Pinterest om användningen av vårt konto. Denna information gör det möjligt för oss att analysera och optimera effektiviteten i våra Pinterest-aktiviteter. Den behandling som äger rum i detta sammanhang baseras på vårt berättigade intresse av att optimera våra Pinterest-aktiviteter (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

  5. YouTube

   Du hittar vår YouTube-sida på: https://www.youtube.com/GetYourGuide/

   YouTube drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Du hittar Google Irelands dataskyddspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Där finns även information om de möjliga inställningarna för ditt Google-konto. Observera att ditt Google-konto kan komma att användas till olika Google-tjänster (t.ex. Gmail, YouTube, Google Search) och Google Ireland kan sammanföra personuppgifter som relaterar till de Google-tjänster du använder i enlighet med dina Google-kontoinställningar.

   Observera att Google även överför personuppgifter till det USA-baserade Google LLC och att det saknas beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen.

   Till sist erhåller vi icke-personlig information och analyser från Google om användningen av vårt konto eller interageranden med våra filmer. Denna information gör det möjligt för oss att analysera och optimera effektiviteten i våra YouTube-aktiviteter. Den behandling som äger rum i detta sammanhang baseras på vårt berättigade intresse av att optimera våra YouTube-aktiviteter (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

  6. LinkedIn

   Du hittar vårt LinkedIn-konto på: https://www.linkedin.com/company/getyourguide-ag/

   För användare inom EES och Schweiz drivs LinkedIn av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn Ireland"). Du hittar LinkedIns dataskyddspolicy här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. Där finns även information om de möjliga inställningarna för ditt LinkedIn-konto.

   Observera att LinkedIn även skickar personuppgifter till tredjepartsländer utanför EES, för vilka beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen saknas. Om sådan överföring äger rum använder LinkedIn standardavtalsklausulerna som har godkänts av Europeiska kommissionen. Tillhörande information finns på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?lang=en.

   Till sist erhåller vi icke-personlig information och analyser från LinkedIn om användningen av vårt konto eller interageranden med våra inlägg. Denna information gör det möjligt för oss att analysera och optimera effektiviteten i våra LinkedIn-aktiviteter. Den behandling som äger rum i detta sammanhang baseras på vårt berättigade intresse av att optimera våra LinkedIn-aktiviteter (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

  7. WhatsApp

   Du kan också kontakta oss med förfrågningar via WhatsApp. WhatsApp drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Dataskyddspolicyn för WhatsApp hittar du här: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en. Där finns även information om de möjliga inställningarna för ditt konto.

   Dina personuppgifter kan komma att skickas till andra Facebook-företag. Det kan gälla överföring av personuppgifter till USA och andra tredjepartsländer som saknar beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen. I detta fallet använder Facebook standardavtalsklausulerna som har godkänts av Europeiska kommissionen. Mer information finns även i Facebooks dataskyddspolicy.

   Behandlingen äger rum i syfte att hantera de förfrågningar du skickar till oss (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR). Ytterligare lagring av överförd data i samband med din förfrågan baseras på vårt berättigade intresse av att korrekt dokumentera vår affärsverksamhet och säkerställa våra juridiska positioner (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) och, om tillämpligt, för fullgörandet av de lagstadgade skyldigheterna (art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR)

  8. Tävlingar

   Ibland utlyser vi tävlingar via vår sociala media-sajt. För att kunna deltaga måste du t.ex. kommentera visst innehåll, gilla oss eller tagga oss. Vi behandlar uppgifterna du lämnar i detta sammanhang i syfte att genomföra tävlingen och meddela vinnaren (vinnarna) (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR).

  9. Social Media Management

   För att kunna mäta resultaten av våra aktiviteter på sociala media registrerar vi när vi taggas på sociala media-nätverk. I detta sammanhang behandlar vi också information om de personer som taggar oss. Den behandling som äger rum i detta sammanhang baseras på vårt berättigade intresse av att optimera våra sociala media-aktiviteter (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

   För detta använder vi verktyget Curalate tillhörande Curalate, Inc. baserat i USA. Observera att det inte finns något beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Curalate Inc. enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

  10. Analys av våra aktiviteter i sociala medier

   Vi utvärderar resultaten av våra inlägg på sociala media. Vi analyserar hur ofta enskilda inlägg blir klickade. För detta använder vi tjänsterna från Looker Data Sciences, Inc. baserat i USA. Databehandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att analysera vår räckvidd och resultaten av våra aktiviteter i sociala media. Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Looker Data Sciences, Inc. enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR. Å andra sidan använder vi Google Analytics i dessa syften (se separat avsnitt om Google Analytics).

 16. CRM-system

  För administrationen av våra kundrelationer lagrar vi dina personuppgifter i vårt CRM-system. Det gör det möjligt att besvara förfrågningar på ett riktat sätt och att skicka dig sammanhangsbaserad annonsering i det tillåtna ramverket. Den behandling som äger rum i detta sammanhang baseras på vårt berättigade intresse av att administrera våra kundrelationer, art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. För detta använder vi tjänsterna från leverantören Braze, Inc. baserat i USA (”Braze”). Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Braze enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

 17. Produktutveckling

  För administrationen av våra kundrelationer lagrar vi dina personuppgifter i vårt CRM-system. Det gör det möjligt att besvara förfrågningar på ett riktat sätt och att skicka dig sammanhangsbaserad annonsering i det tillåtna ramverket. Den behandling som äger rum i detta sammanhang baseras på vårt berättigade intresse av att administrera våra kundrelationer, art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. För detta använder vi tjänsterna från leverantören Braze, Inc. baserat i USA (”Braze”). Det finns inget beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Braze enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

 18. Personanpassning av webbplatsinnehållet

  Vi behandlar också dina uppgifter för att visa dig personanpassat innehåll på vår webbplats. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att visa dig resor och aktiviteter som är relevanta för dig, art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

 19. Ansökningar till lediga tjänster

  Om du ansöker direkt hos oss, eller om tillämpligt, via en headhunter, behandlar vi dina ansökningsdokument och den information de innehåller i syfte att handlägga din ansökan eller besluta om ingående av ett anställningsförhållande. Vi behandlar ytterligare data inom ramen för eventuella anställningsintervjuer. Databehandlingen baseras på den rättsliga grunden i § 26 avsn. 1, 3 BDSG.

  Om vi inte kan erbjuda dig en anställning sparas i regel dina ansökningsdokument så länge som behövs efter slutförandet av ansökningsprocessen, så att vi kan besvara frågor i samband med ansökningen. Ytterligare lagring kan äga rum om så är nödvändigt för tillhandahållande av bevis, i synnerhet för försvaret, tillförsäkrandet eller genomförandet av anspråk (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

  I annat fall lagrar vi endast dina ansökningsuppgifter när du har givit ditt uttryckliga samtycke till det (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Vi informerar dig då regelbundet om intressanta befattningar i vårt företag. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan framåt i tiden. Du kan då kontakta oss t.ex. via kontaktuppgifterna ovan. Ett återkallande påverkar inte den behandling som ägde rum fram till återkallandet.

  För vår handläggning av ansökningar använder vi en tjänst från Greenhouse Software, Inc., baserat i USA. Observera att det inte finns något beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Greenhouse Software , Inc. enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

  1. Bokning av din resa

   För bokning av resa till anställningsintervju använder vi oss av tjänsterna från Pana Industries, Inc, baserat i USA. Observera att det inte finns något beslut om adekvat skydd rörande USA från Europeiska kommissionen. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, med Pana Industries, Inc. enligt art. 46 avsn. 2 lit. c GDPR.

  2. Kontakt via yrkesnätverk på internet

   Om tillämpligt bjuder vi in dig att deltaga i en enkät efter det att ansökningsprocessen har slutförts. Vi behandlar de uppgifter du lämnar i detta sammanhang på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra våra ansökningsprocesser (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). För detta använder vi en tjänst från Trustcruit, ett företag baserat i Sverige.

  3. Enkäter

   Om tillämpligt bjuder vi in dig att deltaga i en enkät efter det att ansökningsprocessen har slutförts. Vi behandlar de uppgifter du lämnar i detta sammanhang på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra våra ansökningsprocesser (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). För detta använder vi en tjänst från Trustcruit, ett företag baserat i Sverige.

  4. Kodningstester

   För att vi skall kunna avgöra lämpligheten hos en sökande för tjänster i kodningssektorn använder vi oss av tester från Codility Limited, baserat i Storbritannien, tillsammans med dess infrastruktur. Behandlingen är nödvändig för att ett beslut om anställning skall kunna fattas (§ 26 avsn. 1 BDSG).

 20. Vidarebefordran av data

  Utöver de beskrivna fallen distribueras dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke endast i följande fall:

  • Om så är nödvändigt för klarläggande av illegal användning av våra tjänster eller för lagföring, skickas personuppgifterna till rättsvårdande myndigheter och, om så krävs, till tredjepart som lidit skada. Detta händer dock endast om det finns specifika tecken på olagligt eller kränkande uppträdande. En överföring kan också äga rum om den syftar till att vidmakthålla användningsvillkor eller andra avtal. Vi är också skyldiga enligt lag att lämna information till vissa offentliga myndigheter på begäran. Dessa utgörs av rättsvårdande instanser, myndigheter som driver åtal vid administrativa brott med bötespåföljd samt skattemyndigheter.

   Data yppas på basis av vårt berättigade intresse av att motverka missbruk, åtala kriminella handlingar och säkra, trygga och vidmakthålla anspråk och förutsatt att dina rättigheter och intressen av skyddet av dina personuppgifter inte förbigås, art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR eller på basis av en juridisk skyldighet enligt art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR.

  • Vi förlitar oss på avtalsbundna associerade tredjepartsföretag och externa tjänsteleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) för att tillhandahålla tjänsterna. I sådana fall distribueras personuppgifterna till dessa personuppgiftsbiträden för att möjliggöra fortsatt behandling för dem. Dessa personuppgiftsbiträden väljs ut i en omsorgsfull process och de granskas regelbundet av oss så att vi säkerställer att dina rättigheter och friheter skyddas. Personuppgiftsbiträdena får använda uppgifterna endast i de syften som anges av oss, och de är skyldiga enligt avtal med oss att behandla dina uppgifter endast enligt denna dataskyddspolicy samt tysk dataskyddslagstiftning.
  • Vi förlitar oss på avtalsbundna associerade tredjepartsföretag och externa tjänsteleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) för att tillhandahålla tjänsterna. I sådana fall distribueras personuppgifterna till dessa personuppgiftsbiträden för att möjliggöra fortsatt behandling för dem. Dessa personuppgiftsbiträden väljs ut i en omsorgsfull process och de granskas regelbundet av oss så att vi säkerställer att dina rättigheter och friheter skyddas. Personuppgiftsbiträdena får använda uppgifterna endast i de syften som anges av oss, och de är skyldiga enligt avtal med oss att behandla dina uppgifter endast enligt denna dataskyddspolicy samt tysk dataskyddslagstiftning.

   Överföringen av data till personuppgiftsbiträden äger rum på basis av art. 28 avsn. 1 GDPR.

  • Som en del av vidareutvecklingen av vår verksamhet kan det inträffa att strukturen hos GetYourGuide Deutschland GmbH förändras genom ändringar av juridisk form, etablering, förvärv eller avyttring av dotterbolag, delar av bolaget eller komponenter. I sådana transaktioner överförs kundinformation tillsammans med den del av företaget som skall överföras. När personuppgifter yppas för tredjepart i ovannämnda omfattning säkerställer vi att detta sker i enlighet med denna dataskyddspolicy och relevant dataskyddslagstiftning.

   Ett yppande av personuppgifter motiveras av det faktum att vi har ett berättigat intresse av att anpassa vår bolagsform till de ekonomiska och juridiska omständigheterna vid behov (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

 21. Automatiska individuella beslut eller profileringsåtgärder

  Vi använder inte automatiserade behandlingsprocesser för att åstadkomma beslut eller profilering.

 22. Radering av dina data

  Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter när de inte längre behövs i de syften som vi samlade in eller använde den i enlighet med ovannämnda avsnitt. Vi fortsätter också att spara dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lagstiftningen, eller om uppgifterna behövs för en längre tidsperiod för åtal eller för att trygga, säkra eller genomdriva juridiska åtgärder.

  Om du raderar ditt användarkonto raderas din profil fullständigt och permanent. Vi kommer emellertid att spara säkerhetskopior av dina uppgifter i den utsträckning och under den tid som dessa uppgifter behövs av juridiska skäl eller för åtal eller för att säkra, trygga eller vidmakthålla juridiska anspråk.

  Om data måste sparas av juridiska skäl, begränsas användningen. Uppgifterna finns då inte kvar för fortsatt användning.

  Förvaring utöver avtalsförhållandet baseras på våra ovannämnda berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

 23. Dina rättigheter som datasubjekt

  Du har de rättigheter som beskrivs nedan vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter kan du lägga in förfrågan här, via post eller e-post, till ovannämnda adress.

  1. Rätt till upplysning

   Du har rätt att när som helst få information från oss, om du så önskar, om de personuppgifter vi behandlar och som rör dig, enligt de villkor och den utsträckning som anges i art. 15 GDPR och § 34 BDSG.

  2. Rätt till rättelse av felaktig data

   Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter utan dröjsmål i händelse av felaktigheter.

  3. Rätt till radering

   Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter enligt de villkor som anges i art. 17 GDPR och § 35 BDSG. Dessa villkor avser i synnerhet en rätt till radering om personuppgifterna inte längre behövs för de syften i vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, samt vid illegal behandling, förekomst av invändning eller förekomst av skyldighet till radering enligt unionslagstiftningen eller lagstiftningen i det medlemsland som vi lyder under.

  4. Rätt till begränsning av behandlingen

   Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen enligt art. 18 GDPR. Denna rätt föreligger i synnerhet om noggrannheten hos personuppgifterna är föremål för konflikt mellan användaren och oss, under den tid som krävs för verifiering av noggrannheten, samt i den händelse att datasubjektet kräver begränsad behandling i stället för radering om det finns en rättighet till radering; dessutom i den händelse att data inte längre behövs för de syften vi eftersträvar men användaren behöver dem för säkerställande, utövande eller försvarande av juridiska anspråk samt om ett framgångsrikt utövande av en invändning fortfarande är föremål för konflikt mellan oss och användaren.

  5. Rätt till dataöverförbarhet

   Du har rätt att av oss begära ut dina personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, gängse, maskinläsbart format enligt art. 20 GDPR.

  6. Rätt till invändning

   Du har rätt att när som helst, av skäl som har samband med din personliga situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter vilken äger rum på basis av bl.a. art. 6 avsn. 1 lit. e eller f GDPR, enligt art. 21 GDPR. Vi upphör då med behandlingen av dina personuppgifter såvida vi inte kan uppvisa tvingande lagenliga skäl till behandlingen vilka överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att säkra, utöva eller försvara juridiska anspråk.

  7. Rätt till klagomål

   Du har rätt att kontakta valfri tillsynsmyndighet för att lämna in klagomål.

  8. Databehandling vid utövande av dina rättigheter

   Vi vill slutligen hänvisa till att vi behandlar de personuppgifter du har lämnat när du utövar dina rättigheter enligt art. 15 till 22 GDPR i syfte att implementera dessa rättigheter och så att vi kan stärka bevis för detta. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden i art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR i samband med art. 15 till 22 GDPR och § 34 avsn. 2 BDSG.

 24. Ändringar av denna dataskyddspolicy

  Den aktuella versionen av denna dataskyddspolicy finns alltid tillgänglig på https://www.getyourguide.se/privacy_policy.

  Status per: 6 april 2021