ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR 

Version 21.09.2022


Dessa allmänna affärsvillkor (”GYG-AGB“) reglerar tillsammans med dataskyddsriktlinje användningen av GetYourGuide online-förmedlingsplattformen (”GYG plattform“), som är tillgänglig via (i)(http://www.getyourguide.de),(http://www.getyourguide.com) och vissa andra webbplatser som drivs av GYG (gemensamt ”GYG-webbplats“), samt (ii) vissa av GetYourGuide publicerade mobila appar (”GYG-appar”). 

 

GYG-plattformen är tillgänglig för användare över hela världen. Vissa delar av dessa GYG-AAV gäller för dig endast om du bor i ett visst land eller en viss region.

 

Alla länder (förutom USA): om du inte bor i USA gäller bilaga A för dig. 

 

USA: Om du bor i USA (inkl. dess territorier och besittningar) gäller bilaga B för dig. Bilaga B innehåller en obligatorisk, bindande individuell skiljeklausul, vilket innebär att du förklarar dig införstådd med att överlåta de flesta tvister i samband med GYG-plattformen, våra tjänster eller dessa GYG-AAV till bindande förlikning och inte väcka åtal vid domstol. Du får avvisa en tvistbiläggning endast om du följer tillvägagångssättet i bilaga B. Bilaga B innehåller också ett ömsesidigt avstående av grupptalanden eller juryförhandlingar.

1. Om oss


Vi, GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 71-75, 10437 Berlin, Tyskland, registrerade hos tingsrätten Charlottenburg under HRB 132059 B, (”GetYourGuide“ eller ”vi” eller ”oss“) är operatörer av GYG-plattformen och även ansvariga för den. Vår plattform är tillgängliga i hela världen på ett flertal språk, och användningen är snabb och enkel.


Vi bedriver GYG-plattformen som en förmedlingsplattform där turistguidningar och aktiviteter (samlingsbegrepp ”aktivitet” eller ”aktiviteter”) av ett stort antal lokala arrangörer i hela världen (”arrangörer”) erbjuds via nätet, t.ex. nöjesparker, museer, reseledare eller båtturer.  Aktiviteterna kan vara t.ex. guidade promenader, matlagningskurser, sightseeingturer med buss, båtfärder, biljetter till sevärdheter samt andra arrangemang.  Vi agerar därvid som handelsrepresentant för arrangörerna. Beskrivningar, foton och annat innehåll för de egna aktiviteterna kommer från resp. arrangörer.  Vi har därför inget direkt inflytande på omfattningen av sådant innehåll.

2. Giltighetsområde


2.1 Dessa GYG-AAV gäller för alla besökare och användare av GYG-plattformen och för allt innehåll inom de erbjudna operativsystemen (f.n. iOS, Android) (”användare“).  När du använder GYG-plattformen är du skyldig att iakttaga dessa GYG-AAV.  Läs därför igenom dem noggrant före första användning.


2.2 De kan hämtas på internet och gäller för alla våra tjänster, om inga särskilda föreskrifter gäller för en viss tjänst.  Om så är fallet anger vi det tydligt på resp. punkt.  Användarens villkor vilka står i strid med eller avviker från dessa GYG-AAV äger giltighet endast om vi har uttryckligen har godkänt dem skriftligt.


2.3 Användning av GYG-plattformen är endast för dig personligen, vilket innebär att du inte under några som helst omständigheter får använda dem kommersiellt.  Nyckelord: Det är strängt förbjudet att sälja entrébiljetter vidare! Det innebär att all användning som går utöver din personliga användning i din privatsfär och/eller tjänar kommersiella eller professionella syften, personer med personlig koppling till dig och/eller övrig tredjepart, i synnerhet professionell vidareförsäljning av biljetter, är strängt förbjuden.

3. Det här gör vi


3.1 Du kan titta på aktiviteterna på GYG-plattformen.  Avtalet om leverans av aktiviteten tecknas uteslutande direkt mellan dig och arrangören (”fullgörandeavtal”). När du köper en aktivitet på GYG-plattformen, köper du ingenting av oss, utan direkt från arrangören. Fullgörandeavtal tecknas av oss i arrangörernas namn och för deras räkning. Vi agerar som handelsrepresentanter för arrangörerna och är anlitade av dem och har befogenhet att göra affärer direkt mellan arrangörerna och användarna, t.ex. dig, och för arrangörernas räkning samt inkassera betalningar från användarna.   Vi erbjuder själva inga som helst aktiviteter, och blir därför heller inte din avtalspart i fullgörandeavtalen.  Vi uppträder inte själva som arrangör och ej heller som uthyrare, säljare eller annan avtalspart avseende fullgörandeavtalet med dig. För förmedlingen av fullgörandeavtalet får vi provision av arrangören. 

 

3.2 Du kan filtrera listan med aktiviteter efter olika parametrar.  Ta sökassistenten till hjälp för att titta på sådana aktiviteter som uppfyller dina kriterier och som erbjuds av en viss arrangör.  Om mer än en arrangör kan erbjuda en aktivitet som uppfyller de kriterier som anges i sökassistenten, visas resp. aktiviteter i en ordningsföljd som baseras på faktorer som popularitet, mångfald, tillgänglighet, annulleringsfrekvens, recention, fullgörande i tid samt omfattning av erhållna intäkter. 


3.3 För att handläggningen skall gå snabbt och friktionsfritt kan du ställa frågor till GetYourGuide-kundtjänsten avseende din bokning. Använd då de formulär som finns på  Kontakta oss ⎸GetYourGuide eller vår hotline. Som handelsrepresentant stödjer vi arrangörerna i handläggningen.  I regel svarar vi inom 24 timmar, dock senast inom 48 timmar i regel.  Kommunikationen mellan dig och leverantören kan ske direkt. Du hittar kontaktuppgifterna till resp. arrangör på kupongen, vilka används i en nödsituation. 


3.4 Vi förbehåller oss rätten att koppla användningen av GYG-plattformen, enskilda funktioner på GYG-plattformen eller den omfattning i vilken vissa funktioner används till vissa förutsättningar, t.ex. till användarens betalningsuppträdande (t.ex. tidigare bokningar) eller uppvisande av särskild dokumentation (t.ex. identitets-, inköps-, betalnings- eller ägobevis).  Vi förbehåller oss rätten att begränsa din bokning av aktiviteter eller att annullera aktiviteter du har bokat, om det föreligger misstankar om bedrägeri, överträdelser av dessa GYG-AAV eller överträdelser av skyldigheter i fullgörandeavtalet vilka GetYourGuide får kännedom om.


3.5 Vi är inte skyldiga att förbättra, utöka (genom uppdateringar/uppgraderingar) eller tillgängliggöra det innehåll, de funktioner och tjänster som tillhandahålls på GYG-plattformen.  Vi kan när som helst upphöra med våra tjänster och arrangemang. Det råder inget krav på fortsatt verksamhet.  Om du redan har tecknat ett fullgörandeavtal med en arrangör, gäller avsnitt 5.3 för dig, d.v.s. fullgörandeavtalet.

4. Registrering och GYG-konto


4.1 Någon registrering krävs inte för åtkomsten till GYG-plattformen. Men för att kunna använda alla funktioner, t.ex. ”önskelistan”, måste du registrera dig hos oss.

4.2 För att lägga upp ett konto måste du ange ditt verkliga namn och din e-postadress i registreringsformuläret på GYG-plattformen, och du kan definiera ett lösenord.  Om så är möjligt kan du lägga upp ett konto utan lösenord genom att använda alternativet för uppläggning av lösenordsfritt konto med en verifieringslänk via e-post. Du måste hålla dessa uppgifter hemliga så att tredjepart inte har åtkomst till ditt konto.  När du har klickat på skärmknappen ”Bekräfta e-post”, får du ett ”välkommen”-mail från GetYourGuide som en verifiering. Ditt GYG-konto har nu skapats.

 

 

4.3 Du får lägga upp endast ett GYG-konto för din egen räkning. Du får inte överföra kontot till någon annan person.

5. GYG-appar

 

5.1 Med förbehåll för bestämmelserna och villkoren i detta avtal ger vi dig härmed en icke-exklusiv, återkallelig, ej överförbar, ej underlicensierbar, begränsad licens för nedladdning, installation och användning av GYG-apparna i din mobila enhet, på det villkoret att din installation och användning av GYG-apparna är endast (i) för din personliga användning och för icke-kommersiella syftem och (ii) sker enligt de begränsningar och gränser som anges i detta avtal. GYG-apparna får inte kopieras, överföras, hyras ut, lånas ut, modifieras, anpassas, användas till att skapa verk, vidarebefordras eller underlicensieras, och om du säljer din mobila enhet till tredjepart måste du först ta bort GYG-apparna från den mobila enheten. Du får inte bakåtutveckla källkoden till GYG-apparna eller delar därav, deassemblera dem eller försöka härleda dem, såvida inte en sådan begränsning är uttryckligen förbjuden i gällande lagstiftning. Alla rättigheter som inte lämnas dig uttryckligen i detta avtal är förbehållna oss och våra licensgivare.

 

5.2 GetYourGuide kan från tid till annan, efter eget gottfinnande, utveckla uppdateringar för GYG-appar och ställa dem till förfogande, vilka kan innehålla uppgraderingar, bug-fixes, patchar, andra felkorrigeringar och/eller nya funktioner (samlingsbegrepp, inkl. tillhörande dokumentation, ”Updates“). Uppdateringar kan också ändra eller helt ta bort vissa egenskaper och funktioner. Du förklarar dig införstådd med att GetYourGuide inte är skyldig att tillhandahålla uppdateringar eller ställa vissa egenskaper eller funktioner till fortsatt förfogande eller att hålla dessa i drift. Om din mobila enhet är uppkopplad mot internet (beroende på inställningarna i enheten):

  1. nedladdas och installeras alla tillgängliga uppdateringar automatiskt av GYG-apparna; eller

  2. så kan du få en avisering om tillgängliga uppdateringar eller få en uppmaning att ladda ned och installera tillgängliga uppdateringar.

Du måste ladda ned och installera alla uppdateringar omedelbart och förstå att - om du inte gör det - GYG-apparna eller delar därav då ev. inte längre fungerar korrekt. 

 

Dessutom förklarar du dig införstådd med att alla uppdateringar anses vara en del av GYG-apparna och omfattas av alla bestämmelser och villkor i dessa GYG-AAV.

 

5.3 Du samtycker till att när du laddar ned, installerar eller använder GYG-apparna, GetYourGuide kan använda automatiska resurser (inkl. exempelvis cookies, SDK och web-beacons) för att samla information om din mobila enhet och om din användning av GYG-apparna. Du kan också uppmanas att ange viss information om dig själv, som ett villkor för nedladdning, installation eller användning av GYG-apparna eller vissa av dess egenskaper eller funktioner. All information som vi samlar in genom eller i samband med GYG-apparna omfattas av vår dataskyddsdirektiv. Du kan kontrollera vissa databehandlingsaktiviteter genom att vägra ge ditt samtycke när du uppmanas av GYG-appen att göra det. 

6. Avtalstecknande med GetYourGuide - användningsavtal


6.1 Subjekt för avtalet med oss som avtalspartner är den kostnadsfria användningen av GYG-plattformen ("nyttjandeavtal").


6.2 Avtalsrelationen mellan dig och oss inträder så snart som du använder GYG-plattformen (vilket innefattar installationen av GYG-appen). En spärrning, uppsägning eller radering av ditt kundkonto kan när helst göras hos GetYourGuide-kundtjänst via telefon eller via kontaktformuläret under ”Radera konto”.  Kontaktuppgifterna återfinns på  Kontakta oss ⎸GetYourGuide.


6.3 GetYourGuide kan när som helst säga upp ditt användaravtal, ditt GYG-konto eller din åtkomst till GYG-plattformen, med en frist om en vecka. Uppsägningen träder dock i kraft först när de redan motiverade fullgörandeavtalen är avslutade.  Rätten till extraordinarie uppsägning påverkas inte.

 

7. Kundtjänst/bästa-pris-garanti från GetYourGuide


7.1 Du når vår kundtjänst på  Kontakta oss ⎸GetYourGuide. Vi nås på telefon, via chatt eller e-post.


7.2 Om du hittar den aktivitet som bokats via GYG-plattformen (i) till samma villkor (datum, ort, antal personer) och (ii) med samma tjänster (iii) till ett lägre pris på internet (iv), som kan bokas hos samma arrangör och meddelar oss detta, betalar vi ut skillnaden mellan det pris som du bokade via GetYourGuide och det hittade, tillgängliga lägre priset som du hittade på internet.


7.3 För att ta denna bästa-pris-garanti i anspråk måste du överföra länken (och/eller en screenshot av alternativerbjudandet) till oss om vi så begär.  Vi kontrollerar då detta och betalar skillnaden, om priset faktiskt är lägre, varvid denna utbetalning kan ske även i form av en värdekupong.


7.4 Alla specialerbjudanden och rabattkampanjer är tydligt uppmärkta som sådana.

8. Betalning hos GetYourGuide


8.1 För samtliga tjänster från arrangören gäller det pris (”utsatt pris”) som anges på GYG-plattformen.  Det belopp som du betalar för en aktivitet (”bokningspris“), är det utsatta priset minus alla giltiga rabatter. Om inget annat har avtalats skall bokningspriset för arrangörens tjänster erläggas direkt vid bokning.  

 

8.2 För vissa aktiviteter kan du välja funktionen ”reservera nu, betala sedan“. Detta är möjligt endast med ett kreditkort som är giltigt till minst datumet för den utvalda aktiviteten. För att bekräfta detta debiterar vi ditt kreditkort med 0 EUR när du avslutar din bokning.  72 timmar före starten på aktiviteten debiterar vi bokningspriset.  Om debiteringen av ditt kreditkort misslyckas, ger vi dig 47 timmar för att göra betalningen manuellt.  Om det inte fungerar och du inte kan fullgöra din betalning till oss, annullerar vi automatiskt den aktivitet du har bokat.

 

8.3 GetYourGuide är behörigt att emotta de fakturerade beloppen å arrangörens vägnar och på dennes uppdrag (som handelsrepresentant) såvida inte något annat uttryckligen framgår av arrangörens faktura.  I och med din gjorda betalning till GetYourGuide har du uppfyllt dina betalningsskyldigheter gentemot arrangörerna med befriande verkan.  Om fordringar skall betalas i en annan valuta än din nationella valuta (fordran i utländsk valuta) kan GetYour Guide (i sin funktion som handelsrepresentant) kräva betalning i din nationella valuta och räkna om fordran i den utländska valutan till den aktuella valutakursen vid tiden för avtalstecknandet.  För mycket känsliga valutor kan vi debitera en rimlig växlingsavgift. 

 

8.4 Som handelsrepresentant för arrangören är vi din kontaktperson i samband med fullgörandeavtal och betalning.  Om du vill göra återbetalning av bokningspriset gällande utanför våra annulleringsvillkor, kan du kontakta oss.  Vi tar då kontakt med arrangören, vilken sedan själv beslutar om huruvida ditt önskemål kan uppfyllas. En återbetalning som beviljats av arrangören kan handläggas genom oss av arrangören. 


8.5 Du måste ange sanningsenlig betalningsinformation och utan dröjsmål uppdatera den vid ändringar.  De betalningsmedel som är tillåtna för aktiviteten visas under beställningens gång.   Betaltjänstleverantörens allmänna affärsvillkor gäller. Betaltjänstleverantören kan komma att debitera extra avgifter.  Gentemot oss är du skyldig att bekräfta att du är berättigad till en betalningsmetod som används av dig eller har befogenhet att använda den.

 

8.6 I vissa fall betalar du inte bokningspriset till GetYourGuide eller direkt till arrangören, utan till ett annat företag som vi har anlitat som underleverantör för betalningshandläggningen.  Om du t.ex. bor i USA eller använder ett i USA utfärdat kreditkort för betalningen, handläggs betalningen av GetYourGuide Operations Inc., ett av våra dotterbolag.  För dessa betalningar gäller samma bestämmelser som för betalningar direkt till oss. För dig ändras alltså ingenting.  I synnerhet har du uppfyllt dina betalningsskyldigheter även med korrekt betalning till underrepresentanten med befriande verkan gentemot arrangörerna.  Har du frågor kan du kontakta vår lokala kundtjänst på  Kontakta oss ⎸GetYourGuide.

 

8.7 I och med auktorisationen av betalningen samtycker du till att din betalningsinformation används till debitering av betalningen för arrangören.  Vi förbehåller oss rätten att koppla användningen av betalfunktionen resp. enskilda betalningsmetoder på GYG-plattformen till en kreditkontroll.

 

9. Ändringar och annulleringar


9.1 Du kan annullera fullgörandeavtalen enligt enligt de annulleringsvillkor som anges i arrangörens AAV, i beskrivningen av aktiviteten på GYG-plattformen eller i en ev. voucher som har utfärdats för aktiviteten.


9.2 För undvikande av missförstånd måste du göra ändringar (t.ex. förskjutning av datumet för aktiviteten eller ändringar bland deltagarna) samt annulleringar via GYG-plattformen om inte annat har avtalats. Annullering kan göras via det formulär som finns på Kontakta oss ⎸GetYourGuide. En ändring eller annullering måste göras i rätt tid. Vad som är ”i rätt tid” är inte enbart avhängigt av det enskilda fallet (t.ex. inom gällande annulleringsfrist), utan kan också ha samband med aktivitetens tillgänglighet. Därför är det mycket viktigt att du läser alla bestämmelser och villkor på aktivitetssajten eller arrangörens allmänna affärsvillkor mycket noggrant.  Avgörande för en rättidig annullering är att meddelandet har kommit in till GetYourGuide med iakttagen frist.  Om dessa förutsättningar föreligger genererar vi en annullerings- eller ändringsbekräftelse på arrangörens uppdrag.  Den är även ett bevis på annulleringen resp. ändringen och måste därför ovillkorligen sparas. 


9.3 Vi kan informera dig om ändringar eller annulleringar - i synnerhet om de är kortfristiga - i arrangörens namn på det telefonnummer du har angivit och genom utskick av ändringar till din e-postadress.

 

9.4 Om inga avvikande annulleringsvillkor anges i beskrivningen av aktiviteten på GYG-plattformen, i arrangörernas AAV eller på aktivitets-vouchern, gäller följande annulleringsvillkor:

a) Vid annulleringar mer än 24 timmar före aktivitetens start: full återbetalning av bokningspriset; och

b) Vid annulleringar maximalt 24 timmar före aktivitetens start eller om deltagare inte dyker upp: ingen återbetalning

10. Recensioner och annat användarinnehåll


10.1 Vi erbjuder dig en möjlighet att titta på recensioner och annat innehåll som har lagts in av andra användare på GYG-plattformen. Recensionerna återger dock endast en personlig åsikt avgiven vid en viss tidpunkt av en användare, en åsikt präglad av personliga föreställningar och förväntningar.  Hänsyn skall även tas till att aktiviteten kan ha ändrats sedan uppläggningen av recensionen eller annat innehåll.  Även antalet lämnade recensioner och bedömningar bör beaktas eftersom en enskild åsikt ofta är mindre representativ än den samlade bilden av ett stort antal recensioner. 


10.2 Du kan påverka innehållet på GYG-plattformen personligen genom att skriva recensioner av aktiviteter som du har köpt, eller ladda upp bilder (samlat begrepp ”användarinnehåll").  Du är i full utsträckning ansvarig för det användarinnehåll som du har lagt upp.  Det är strängt förbjudet att lägga upp användarinnehåll på GYG-plattformen vilket: (i) är osant eller missvisande; (ii) gör reklam, öppet eller dolt, för produkter, tjänster eller företag; (iii) läggs upp mot ersättning från tredjepart; (iv) läggs upp av den arrangör som erbjuder aktiviteten eller enligt dennes instruktion; (v) kränker intellektuell egendom, privatsfär eller andra rättigheter tillhörande tredjepart; eller (vi) innehåller länkar eller liknande uppgifter/hänvisningar som syftar till att påverka funktionssättet i externa databehandlingssystem.

 

10.3 Du är skyldig att, innan användarinnehåll laddas upp, säkerställa att du har de erforderliga nyttjanderättigheterna till bilder.  I synnerhet bilder eller foton med andra personer än du själv får laddas upp på GYG-plattformen endast om dessa personer har samtyckt till det.  Om du vill använda bilder som har tagits av någon annan än dig, behöver du den personens tillstånd.

 

10.4 Den offentliga publiceeringen av användarinnehåll får inte överträda lagstadgade föreskrifter, god sed och/eller tredjeparts rättigheter. I synnerhet får du inte ladda upp användarinnehåll med våldsinslag, pornografiskt, diskriminerande, kränkande, rasistiskt, förtalande eller annat rättsvidrigt innehåll eller representationer och/eller göra sådant innehåll offentligt tillgängligt.

 

10.5 Du förblir ägare av allt användarinnehåll som du har skapat. Du ger GetYourGuide en icke-exklusiv, (på en eller flera nivåer) underlicensierbar, global, fullt betald och avgiftsfri licens i alla medier som är kända redan nu eller som upptäcks eller utvecklas snare, att använda, reproducera, anpassa, översätta, skapa därur härledda arbeten, modifiera, lista, visa offentligt, demonstrera offentligt, överföra och sprida användarinnehållet, inkl. (i) på eller via GetYourGuide-plattformen, (ii) via partners till GetYourGuide och (iii) i online- och offline-marknadsföringsmaterial.

 

10.6 Vi kan ta bort användarinnehåll vid behov och enligt vår allenarådande bedömning. Exempelvis kan GetYourGuide ta bort användarinnehåll om detta enligt vår mening överträder skyldigheterna i punkterna 14.2-14.4. Vi är inte skyldiga att spara kopior av användarinnehåll eller tillhandahålla sådana kopior. 

 

10.7 GetYourGuide, dess associerade företag, underrepresentanter och dess (marknadsförings-)partners kan visa reklamannonser och annan information vid sidan av eller tillsammans med användarinnehållet på GYG-plattformen samt i andra medier.  Du har inga anspråk på ersättning för sådana reklamannonser.  Vi förbehåller oss rätten att ändra slaget och omfattningen av sådana reklamåtgärder. Vi informerar dig inte om detta.

11. Dataskydd


11.1 Alla dina personuppgifter som samlas in via GYG-plattformen, behandlas av GetYourGuide som personuppgiftsansvarig enligt relevanta dataskyddslagar och i de syften som beskrivs i dataskyddsriktlinjen. GetYourGuide vidarebefordrar dina personuppgifter till arrangörer om så krävs för uppfyllandet av fullgörandeavtalet mellan dig och arrangören eller om det är nödvändigt för att efterkomma en lagstadgad skyldighet samt i andra juridiskt tillåtna syften. Arrangörerna är oavhängiga personuppgiftsansvariga och har ensamma ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. 

 

11.2 Utförlig information om utövandet av dina dataskyddsrättigheter återfinns i dataskyddsriktlinjen.

12. Skadeslöshet


12.1 Du är skyldig att i full omfattning gottgöra oss för alla skador, kostnader och utgifter (inkl. rimliga kostnader för avvärjande av externa anspråk) vilka uppstår för oss, våra ombud eller partners p.g.a. följande överträdelser:


12.1.1 Din uppsåtliga eller vårdslösa falskrepresentation, agerande eller underlåtenhet i samband med din användning av GYG-plattformen;


12.1.2 Din uppsåtliga eller vårdslösa kränkning av GYG-AAV; eller


12.1.3 Tredjeparts krav vilka uppstår ur eller i samband med din tillgång till, eller användning av, GYG-plattformen som uppsåtligt eller vårdslöst överträder dessa GYG-AAV.

13. Överlåtelse


Med undantag för eventuella skadeståndskrav har du inte rätt att överföra eller avträda dina rättigheter och/eller skyldigheter i dessa villkor.

14. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet


Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor från GYG blir eller är helt eller delvis ogiltiga, påverkas inte giltigheten för övriga bestämmelser härav.  I stället för icke inkluderade eller ogiltiga bestämmelser i dessa GYG-AAV träder lagstiftningen in.  Om sådan lagstiftning inte är tillgänglig i ett visst fall eller skulle leda till ett ohållbart resultat, skall parterna förhandla om detta, avtala om en giltig bestämmelse i stället för den icke-inkluderade eller ogiltiga bestämmelsen, vilken kommer den så ekonomiskt nära som möjligt.

 

15. Arrangör - fullgörandeavtal

 

15.1 Avtalstecknande med arrangören 


15.1.1 När du söker efter och köper en aktivitet på GYG-plattformen tecknar du ett avtal direkt med arrangören. Vid tecknandet av avtalet uppträder vi som arrangörens handelsrepresentant. 

 

15.1.2 Efter kontroll av tillgången på en aktivitet lägger du den i kundvagnen genom att klicka på skärmknappen ”Lägg i kundvagnen“.  När du har klickat på skärmknappen ”Till kassan” visas ytterligare obligatoriska fält, i synnerhet betalningsmetod, som du måste fylla i fullständigt. 


15.1.3 Genom att klicka på skärmknappen ”Betala nu“ i slutet av beställningsprocessen, avger du ett bindande erbjudande att teckna ett fullgörandeavtal med resp. arrangör, vilken skall genomföra aktiviteten. Du är bunden till erbjudandet i två arbetsdagar.  Efter mottagande av erbjudandet skickar vi dig en automatisk beställningsbekräftelse på arrangörens uppdrag.  Beställningsbekräftelsen utgör dock inget godkännande av erbjudandet ännu.


15.1.4 Arrangörerna kan lägga ut egna affärsvillkor för sina erbjudanden på GYG-plattformen (”arrangörs-AAV“). Läs igenom arrangörernas AAV noggrant; de kan innehålla viktig information för dig, t.ex. om annulleringsalternativ eller -villkor.  Arrangörernas AAV har inget inflytande på din relation med oss eller på andra lagstadgade rättigheter. Vid en motsägelse mellan en bestämmelse i arrangörens AAV och en bestämmelse i avsnitt 14 i GYG-AAV är det för relationen mellan dig och arrangören den bestämmelse som gäller vilken är fördelaktigare för dig.


15.1.5 Erbjudandet accepteras av oss i arrangörens namn och på arrangörens uppdrag, genom att du får en bokningsbekräftelse och ev. åtkomst till en voucher (antingen en mobil voucher eller en PDF-voucher för nedladdning) i arrangörens namn och på arrangörens uppdag, samt en betalningsbekräftelse.  Vi förbehåller oss rätten att antaga eller avvisa avtalserbjudanden efter eget gottfinnande. 

 

15.1.6 Avtalet mellan dig och arrangören presenteras inte i en separat avtalstext. Innehållet i avtalet har samband med den beställda produkten (d.v.s. beskrivningen av den aktivitet du valde), gällande bestämmelser i avsnitt 15 i dessa GYG-AAV samt arrangörens AAV, om sådana finns.

 

15.1.7 Du måste omedelbart kontrollera beställningsbekräftelsen för att se att alla data har angivits korrekt.

15.2 Priser 

15.2.1 I de flesta fallen ingår samtliga skatter och avgifter i de angivna priserna.  Det kan dock inträffa att lokala extraskatter eller avgifter debiteras.  Om lokala extraskatter eller avgifter debiteras anges det i beskrivningen av aktiviteten.


15.2.2 De priser som arrangörerna har definierat kan omfattas av särskilda bestämmelser, t.ex. vad gäller annulleringar och ersättning av erlagda betalningar.  Före bokning måste du själv kontrollera om arrangören har avvikande villkor.

 

15.3 Genomförande av aktivitet 


15.3. 1 Du måste infinna dig i god tid på den träffpunkt som arrangören meddelat. Se även arrangörens allmänna affärsvillkor.  Om du reser till aktiviteten från utlandet är du själv ansvarig för erforderliga resedokument (pass, visum etc.) och att iakttaga hälsobestämmelser etc. 


15.3.2 I tjänsternas bokningspris ingår inga försäkringar.  Du är själv ansvarig för ett tillräckligt försäkringsskydd.  Vi rekommenderar dig bestämt att teckna en reseförsäkring, i synnerhet om du bokar en aktivitet som omfattar aktiviteter utomhus eller med hög risk.  Vi genomför inga turer, har inga anställda reseledare och fastställer inga säkerhetsstandarder för aktiviteter. 

 

15.3.3 Arrangörerna är fristående avtalspartners och inga representanter för eller anställda hos GetYourGuide. Vi ansvarar inte för handlingar, fel, ignoreranden, tillförsäkringar, garantier, kränkningar, vårdslöshet eller feluppträdande från arrangörer eller för person- eller sakskador eller andra skadeståndskrav eller utgifter som härrör ur sådana eller på annat sätt uppstår ur en bokning eller aktivitet. 


15.3. 4 Arrangörens tidszon är avgörande för beräkningar av tider och frister.

 

15.4 Arrangörens övriga rättigheter 

 

15.4.1 Arrangören kan utan varsel komma att avboka en aktivitet vid den överenskomna tidpunkten, om väderförhållanden, myndighetsåtgärder, strejker eller andra, icke förutsebara eller yttre omständigheter som arrangören kan undvika endast genom orimlig ansträngning, vilka inte ligger inom dennes påverkansområde, (i synnerhet force majeure-händelser) omöjliggör eller väsentligt försvårar eller äventyrar genomförandet av aktiviteten.  I detta fall återbetalas det bokningspris som har erlagts för den avbokade aktiviteten. Dukan rikta eventuella ytterligare ersättningskrav enligt 15.3.3 direkt till arrangören.

 

15.4.2 Arrangören har rätt att utesluta dig från en aktivitet om du (i) inte uppfyller förutsättningar för deltagande som krävs på GYG-plattformarna, (ii) om du skulle utsätta dig själv eller andra för fara genom ditt deltagande eller (iii) på annat sätt permanent stör genomförandet av aktiviteten.  I dessa fall återbetalas inte det bokningspris som har erlagts för aktiviteten.

 

15.4.3 Arrangören kan när som helst göra oväsentliga programändringar om så tycks nödvändigt p.g.a. omständigheter som plötsligt har uppstått.  Till icke-väsentliga programändringar hör även en ändring av aktivitetens start-/träffpunkt, om den nya träffpunkten kan nås av kunden till fots eller med allmänna kommunikationer inom 15 minuter.  En ändring av start-/träffpunkten kan göras upp till 24 timmar innan den bokade aktiviteten startar, och den meddelas dig via e-post resp. GYG-plattformen.

 

16. Slutbestämmelser


16.1 I avtalsuppfyllelsesyfte och utövande av de rättigheter som tillkommer oss enligt dessa allmänna affärsvillkor kan vi anlita andra GetYourGuide-företag och tredjepartsföretag som agenter.

 

16.2 vi kan i framtiden ändra eller anpassa dessa GYG-AAV för att t.ex. åtgärda lagändringar, marknadsförändringar eller luckor i myndighetskraven. Vi informerar dig då i god tid och på lämpligt sätt.  Om du protesterar mot detta kan vi - eller du - säga upp ditt GYG-konto eller din åtkomst till GYG-plattformen med omedelbar verkan.

 

16.3 Alla meddelanden och andra förklaringar som lämnas inom ramen för dessa GYG-AAV måste vara skriftliga (t.ex. via e-post).

 

16.4 Bestämmelserna i FN:s konvention avseende internationella köp tillämpas inte på dessa GYG-AAV eller köp som görs enligt dessa GYG-AAV.

 

16.5 Avtalet mellan dig och oss träffas i Berlin, Tyskland, och sluts där.

 

16.6 I dessa GYG-AAV (i) betyder ”inklusive“, ”inklusive men ej begränsat till“, (ii) skall allmänna ord inte tilldelas någon begränsande betydelse p.g.a. det faktum att ord föregår dem vilka betecknar en viss klass av ageranden, angelägenheter eller ting och (iii) omfattar ord som antyder singular plural och omvänt. De huvud- och avsnittsrubriker som används i dessa GYG-AAV skall göra dem överskådliga och får inte användas för tolkning av GYG-AAV.

 

 

 

Bilaga A

Klausuler som gäller för invånare i alla länder (förutom invånare i USA) 


A1 Giltighetsområde. Dessa GYG-AAV riktar sig enbart till konsumenter enligt §13 i den tyska Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

 

A2 Ansvar. 

 

A2.1 Om inte annat sägs i avsnitt A2.2 är vårt maximala ansvar som framgår ur eller i samband med uppfyllandet av våra avtalsskyldigheter gentemot dig, begränsat till normalt förutsebar förlust eller skada, som resulterar ur en vårdslös kränkning av en kardinalskyldighet. En ”kardinalsskyldighet” enligt dessa GYG-AAV är en skyldighet vars fullgörande är absolut nödvändigt för ett korrekt fullgörande av dessa affärsvillkor och, om den överträds, äventyrar syftet med dessa GYG-AAV och dess uppfyllande på vilka du som användare normalt får lita på.  En förlust eller skada är normalt förutsebar om den var förutsebar vid tidpunkten för erkännandet av dessa GYG-AAV.  Inget ansvar åvilar oss och agenter för skador som orsakats av en vårdslös kränkning av en oväsentlig kardinalsskyldighet.

 

A2.2 Ingenting i dessa GYG-AAV utesluter vårt eller våra ombuds eller agenters ansvar för grov vårdslöshet, uppsåtlig kroppsskada (inkl. dödsfall), personskador eller bedrägeri eller begränsar detta. Eventuella andra, därutöver gående tvingande lagliga rättigheter som konsument påverkas inte.


A2.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte om vi i bedrägligt syfte förtiger en omständighet gentemot standard för GYG-plattformen eller måste ikläda oss garanti för en viss funktionalitet.  Detsamma gäller för användarens eventuella krav enligt produktansvarslagstiftningen.

 

A2.4 Inget ansvar råder vid force majeure, inkl. följande exempel: bortfall av elektroniska eller mekaniska apparater eller kommunikationsvägar, åtgärder genom tredjepart (inkl. Denial-of-Service-angrepp och överdriven eller missbruklig användning av GYG-plattformen), telefon- eller andra förbindelseproblem, datorvirus, obehörig åtkomst, stöld, hanteringsfel, brand, oväder inkl. översvämningar, myndighets- eller andra åtgärder genom reglerings-, statliga - eller supranationella myndigheter, krig, revolter eller arbetskonflikter.

 

A2.5 Du har alltid möjlighet att bevisa för arrangören att ingen skada alls har uppstått för denne eller att skadan är väsentligt mindre än de annulleringsavgifter som arrangören begärt.

 

A3 Skadeslöshet

A3.1 Till skadeersättningen enligt klausul 12.1 räknas även den kompensation för vilken vi bär en ansvarsrisk gentemot våra agenter (enligt tysk rätt), eller medhjälpare p.g.a. uppkomst av någon av de händelser som beskrivs i avsnitt 12.


A3.2 Nämnda skyldigheter i avsnitt A3.1 gäller endast om du är ansvarig för uppkomsten av någon av de avsnitt 12 beskrivna händelserna eller kränkningarna av dessa GYG-AAV, d.v.s. om du har agerat uppsåtligt eller vårdslöst och detta feluppträdande omedelbart har lett till ovan beskrivna händelser eller överträdelser.  .


A4 Tvist Online-Streitbeilegung. här når du Europakommissionens plattform för tvistlösning online. Vi är varken beredda eller skyldiga att delta i tvistbiläggningsprocesser vid en konsumentskiljedomstol.

 

A5 Gällande lagstiftning. Om så är tillåtet för oss enligt tvingande lokal (konsument-)rätt i det land där du har din hemvist, omfattas dessa GYG-AAV och våra tjänster av tysk lagstiftning. 

 

A6.1 Laga forum för personer med hemvist i EES. Om din ordinarie hemvist ligger inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) gäller följande: Om så är tillåtet enligt tvingande lokal (konsument-)rätt, är enda laga forum för alla tvister Berlin, Tyskland. 

 

A6.2 Laga forum för personer som inte har sin hemvist vare sig i EES eller USA. Om din ordinarie hemvist ligger utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och utanför USA, gäller följande:  Enda laga forum för alla tvister är Berlin, Tyskland. 

 

 

 

A7 Rätt till ångerrätt

Om du är konsument, dvs. om du är en fysisk person som agerar i syften som ligger utanför din egna närings- eller yrkesverksamhet, och din vanliga vistelseort är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du i allmänhet en lagstadgad ångerrätt i enlighet med följande information om ångerrätt. I vissa fall är dock ångerrätten utesluten enligt lag, vilket innebär att du kanske inte har någon ångerrätt för ditt specifika avtal.

 

A7.1 Undantag från ångerrätten

Ångerrätten är utesluten enligt lag när det gäller distansavtal för fritidsaktiviteter om avtalet gäller för ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet. Detta inkluderar datum- eller tidsbundna turer av olika slag, (Fler-)dagsresor", "Inträdesbiljetter", "Guidade turer", "Vattenaktiviteter", "Äventyr", "Andra upplevelser" och "Kombinationserbjudanden" som arrangeras av oss.

 

A7.2 Instruktioner om utövandet av ångerrätten

 

A7.3 Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är leverantören och som du angett, får den sista varan i din besittning. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal @ getyourguide. com ,(Skydd mot skräppost) +49 30 2202 7135) om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post). Du kan använda den bifogade blanketten för att meddela oss om ditt beslut att frånträda avtalet, men det är inte obligatoriskt. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

 

A7.4 Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

Ud over ovenstående gælder følgende med hensyn til din fortrydelsesret: Du kan bruge nedenstående standardfortrydelsesformular til at erklære din fortrydelsesret, men er ikke forpligtet til at bruge den. Du kan f.eks. også hurtigt og effektivt erklære, at du fortryder, via vores platform ved at udfylde og indsende vores formular på Avboka bokning. Hvis du bruger nedenstående fortrydelsesformular, beder vi dig venligst om at oplyse dit bookingnummer. Det gør det lettere for os at matche din fortrydelse med din kontrakt, men det er ikke obligatorisk for dig.

 

A7.5 Standardfortrydelsesformular

 

(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende).

 

Til GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal@getyourguide.com:

  • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/ levering af følgende tjenesteydelser (*),
  • Bestilt den(*) /modtaget den(*),
  • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne),
  • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresser),
  • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir),
  • Dato

 

(*) Det ikke-relevante udstreges.

 

Appendix B

Clauses Applicable Only to Residents of the U.S.

B1 Warranty Disclaimers. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW AND EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WE MAKE NO, AND HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIM ANY, REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, REGARDING THE ACTIVITIES AND SERVICES CONTEMPLATED BY THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, OR USAGE OF TRADE. The GYG Platform is provided “as is,” without warranty of any kind, either express or implied. We do not warrant that (i) the GYG Platform will meet all of your requirements or that performance of the GYG Platform will be uninterrupted, virus-free, secure, or error-free, or (ii) the content on the GYG Platform will be complete, accurate, or free from technical defects or changes by unauthorized third parties. We are not responsible for the accuracy or completeness of Supplier-provided data. 

 

B2 Activity-Related Liabilities.

 

B2.1 Injury Incidents. You (and any other person for whom you made a booking for an Activity (a “Co-Traveller”)) agree and understand that Activities are provided by Suppliers, not by GetYourGuide. Suppliers are independent third parties that are not under the control of GetYourGuide. In the event that you or a Co-Traveller is injured, killed, or suffers a loss during or in connection with an Activity (an “Injury Incident”), you agree to seek compensation directly from the Supplier that provided the Activity, not from GetYourGuide or its affiliates, subsidiaries, distribution partners, or their respective officers, directors, employees and agents (the “GetYourGuide Parties”). 

 

B2.2 Release. YOU, ON BEHALF OF YOURSELF AND ANY CO-TRAVELLERS , HEREBY RELEASE THE GETYOURGUIDE PARTIES TO AND FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, CAUSES OF ACTION, OBLIGATIONS, DAMAGES, AND LIABILITIES, COSTS AND EXPENSES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ATTORNEYS FEES), WHETHER OR NOT NOW KNOWN, SUSPECTED, OR CLAIMED, RELATING TO ANY INJURY INCIDENT, WHICH YOU EVER HAD, NOW HAVE, OR MAY IN THE FUTURE HAVE. 

 

B2.3 Unknown Claims. California Civil Code section 1542 provides as follows: “A general release does not extend to claims that the creditor or releasing party does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release and that, if known by him or her, would have materially affected his or her settlement with the debtor or released party.” You agree that you have read and understand this language. You specifically and expressly WAIVE any and all rights you may have under California Civil Code section 1542 (or any similar statute) as they relate to the release in this section. You acknowledge and agree that this waiver is an essential and material term of these Terms.

 

B2.4  Covenant. You covenant and agree never to commence, prosecute, or cause, permit, or advise to be commenced or prosecuted against any GetYourGuide Party, any action at law or equity, or other proceedings (including arbitration), based upon any Injury Incident.  If any such prohibited action or proceeding is instituted, these Terms may be pleaded as a full and complete defense thereto.

 

B2.5. Third-Party Beneficiaries. The GetYourGuide Parties are expressly named as third-party beneficiaries to this Section B2. Each of the GetYourGuide Parties has the right to enforce this Section B2 against you as this Section B2 pertains to its respective rights as a third-party beneficiary.

 

B3 Liability Limitations. 

 

B3.1 Waivers. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, WE WILL BE NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING DAMAGES FOR LOST DATA, LOST PROFITS, LOST REVENUE OR COSTS OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, HOWEVER CAUSED AND UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, INCLUDING CONTRACT OR TORT (INCLUDING PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY AND NEGLIGENCE), AND WHETHER OR NOT WE WERE OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OR ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY STATED HEREIN. 

 

B3.2 Maximum. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, IF GETYOURGUIDE IS HELD LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR RELATED TO THESE TERMS (INCLUDING YOUR USE OF GETYOURGUIDE’S SERVICES, YOUR PARTICIPATION (OR NON-PARTICIPATION) IN AN ACTIVITY, OR AN INJURY INCIDENT), THEN GETYOURGUIDE’S LIABILITY WILL IN NO EVENT EXCEED, IN THE AGGREGATE, THE GREATER OF (A) THE SUM PAID TO GETYOURGUIDE IN CONNECTION WITH THE ACTIVITY GIVING RISE TO THE CLAIM (IF APPLICABLE), OR (B) TWO HUNDRED DOLLARS (US $200.00).

 

B3.3 Allocation of Risk. THE PARTIES ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE PROVISIONS IN THIS SECTION B3 REPRESENT A REASONABLE ALLOCATION OF RISK AND THAT THE GETYOURGUIDE WOULD NOT ENTER INTO AN AGREEMENT ABSENT SUCH PROVISIONS. In no event shall we be liable to you for any acts or omissions of any Supplier. 

 

B4 Arbitration. 

Please read this Section B4 carefully, it may affect your rights. This section provides for resolution of most disputes through arbitration instead of court trials.  Arbitration is more informal than a lawsuit in court, uses a neutral arbitrator instead of a judge or jury, and discovery is more limited. Arbitration is final and binding and subject to only very limited review by a court. This Section B4 shall survive termination of your GYG Account.

 

B4.1 Binding Arbitration. This provision is intended to be interpreted broadly to encompass all disputes or claims arising out of or relating to the GYG Platform, our services, these GYG GTC, and your relationship with us (or our subsidiary, parent or affiliate company or companies), whether based in contract, tort, statute, fraud, misrepresentation, or any other legal theory, including the interpretation and scope of this arbitration clause and the arbitrability of a dispute (collectively, “Claims”). All Claims will be resolved by binding arbitration, unless expressly excluded from arbitration as set forth in Section B4.4. 

B4.2 Opt Out. Notwithstanding Section B4.1, you may opt out of binding arbitration by following the Opt-Out Procedure and mailing us a written notice, by the Opt Out Deadline. The opt-out notice must be postmarked no later than 30 calendar days after the earliest of (i) the date you first used the GYG Platform, (ii) the date you first used our services, or (iii) the date of your first transaction with us (“Opt Out Deadline”). 

The written notice must be sent to the following address: GetYourGuide Legal Department, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Germany. Any opt-out received after the Opt Out Deadline (allowing three (3) additional days for mailing) will not be valid and you must pursue your claim in arbitration or small claims court.

B4.3 Governing Law for this Clause. The parties agree that these GYG GTC evidence a transaction in interstate commerce and this arbitration provision will be interpreted and enforced in accordance with the U.S. Federal Arbitration Act and federal arbitration law, and not governed by state law.

B4.4 Excluded Claims. The following claims are not subject to binding arbitration and may be litigated in a judicial proceeding in a court of competent jurisdiction (as specified in Section B5): (i) any claim or cause of action alleging actual or threatened infringement, misappropriation, or violation of a party’s copyrights, trademarks, trade secrets, patents, or other intellectual property rights; (ii) any claim or cause of action seeking emergency injunctive relief based on exigent circumstances (e.g., imminent danger of the commission of a crime, hacking, or cyber-attack); or (iii) a request for the remedy of public injunctive relief, where such remedies are permitted and cannot be waived by applicable law. In addition, either of us may take a claim to small claims court, if the claim qualifies for hearing by such a court, subject to the limitations specified in Section B5.

B4.5 Arbitration Process. For all disputes, whether pursued in court or arbitration, you must first send us a written description via a form available at Contact us ⎸GetYourGuide of your claim to allow us an opportunity to resolve the dispute. You may request arbitration if your claim or dispute is not resolved within 60 days of our receipt of the claim. The arbitration of any dispute or claim shall be conducted (i) before one neutral arbitrator, (ii) in English, (iii) under the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (“ICC Rules”) together with the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (1999) (the “IBA Rules”) (where there is inconsistency, the IBA Rules shall prevail, but solely as regards the taking of evidence). Neither party is permitted to make any application pursuant to 28 U.S.C. § 1782. The arbitrator shall be empowered to award only those damages which are permitted in these GYG GTC, subject to any disclaimers or damages and liability limits set forth in these GYG GTC. The award rendered by the arbitrator shall include costs of the arbitration, reasonable attorneys’ fees and reasonable costs for experts and other witnesses. Any arbitration shall be confidential, and neither you nor we may disclose the existence, content, or results of any arbitration, except as may be required by law or for purposes of enforcement of the arbitration award. Judgment on any arbitration award may be entered in any court having proper jurisdiction. For claims under $25,000, the arbitration will not involve any personal appearance by the parties or witnesses but will instead be conducted based solely on written submissions, unless you request an in-person or telephone hearing, or the arbitrator determines that an in-person or telephone appearance is required. Hearings by telephone shall be preferred, unless the arbitrator determines that a party’s right to a fundamentally fair process would be impaired without an in-person hearing. In the case of an in-person hearing, the

hearing shall be conducted in New York, New York, unless otherwise ordered by the arbitrator.

B4.6 Class Action Waiver. YOU AND WE EACH AGREE THAT ANY PROCEEDING, WHETHER IN ARBITRATION OR IN COURT, WILL BE CONDUCTED ONLY ON AN INDIVIDUAL BASIS AND NOT IN A CLASS, CONSOLIDATED OR REPRESENTATIVE ACTION. If a court or arbitrator determines in an action between you and us that this class action waiver is unenforceable, this Section B4 will not apply to you. If you opt out of binding arbitration in accordance with Section B4.2, this class action waiver will not apply to you. Neither you, nor any other consumer, can be a class representative, class member, or otherwise participate in a class, consolidated or representative proceeding without having opted out of binding arbitration in accordance with Section B4.2. 

If any provision of this arbitration agreement is found unenforceable, the unenforceable provision will be severed and the remaining arbitration terms will be enforced.

B5 Governing Law. Except as specified in Section B4.3, these GYG GTC are governed by the laws of the State of New York, without regard to its conflict of laws rules. 

B5 Venue. Any legal suit, action, or proceeding arising out of or related to these GYG GTC or our services (including (i) any proceeding initiated by a User who has opted out of binding arbitration in accordance with Section B4.2, and (ii) any small claims proceeding) shall be subject to the exclusive jurisdiction of the State and Federal Courts located in Kings County, New York. Each party irrevocably consents to the personal jurisdiction of such courts and agrees that it is a convenient forum and that it will not seek to transfer such action or proceeding to any other forum or jurisdiction, under the doctrine of forum non conveniens or otherwise.

B6 Jury Waiver. IF FOR ANY REASON A CLAIM PROCEEDS IN COURT RATHER THAN THROUGH ARBITRATION, YOU AND WE EACH WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL.